Nyheder

Lægemiddelstyrelsen har lukket fredag den 6. maj (dagen efter Kr. Himmelfartsdag). Vi behandler dog hastende ansøgninger om udleveringstilladelse (ansøgning om udlevering af ikke-markedsførte lægemidler).