Tilskud til apoteker

Opdateret 18. januar 2017

Apotekere kan når ganske særlige forhold taler for det søge om ekstraordinært tilskud jf. bekendtgørelse nr. 1025 af 29. juni 2016 om ekstraordinært tilskud til apotekere.

Der kan ydes tilskud i de tilfælde, hvor en apoteker med et lavt omsætningsgrundlag løser særlige forsyningsmæssigt behov.

Der kan også ydes tilskud til apotekere med en begrænset omsætning til at gennemføre nødvendige og hensigtsmæssige ombygninger, flytninger o.l., som deres økonomiske forhold ikke giver mulighed for.

Apotekere der søger om tilskud til flytning eller ombygning skal søge om tilskud, inden flytningen eller ombygningen er igangsat.

Der skal ikke udfyldes et særligt ansøgningsskema.

Lægemiddelstyrelsen indkalder ansøgninger i juni måned 2017.

Ansøgningen skal sendes til apotek@dkma.dk

Udgifterne til tilskudsordningen er dækket af afgifter, som apoteker over hele landet indbetaler.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden.