Gebyrer for detailforhandlere af medicin

Opdateret 2. januar 2017

Virksomheder, der ansøger om tilladelse til at forhandle håndkøbslægemidler, lægemidler til rygeafvænning og V-mærkede lægemidler skal betale et gebyr til Lægemiddelstyrelsen.

Af skemaet nedenfor kan du se de forskellige gebyrer.

Gebyrer 2017

Virksomhed  Sagstype Afgrænsning  Varenr.  Ansøgningsgebyr Årsafgift
Virksomheder
Forhandling af HV-mærkede produkter
Detail
50114  3.668 kr.

Virksomheder
Forhandling af HV-mærkede produkter
Detail
50136   3.689 kr.
Virksomheder
Forhandling af HV-mærkede produkter, samtidig med håndkøbslægemidler
Detail
50124 4.261 kr.  
Virksomheder
Forhandling af HV-mærkede produkter, samtidig med håndkøbslægemidler (nedsat gebyr ved eksisterende tilladelse til håndkøbslægemidler)
Detail
50119
527 kr.  
Virksomheder
Forhandling af HV-mærkede produkter, samtidig med håndkøbslægemidler
Detail
50135

4.281 kr.
Virksomheder Forhandling af håndkøbslægemidler uden for apotek Detail 50122 3.734 kr.
Virksomheder
Forhandling af håndkøbslægemidler uden for apotek
Detail
50123
  3.734 kr.
Virksomheder
Forhandling af lægemidler til behandling af gener ved rygeafvænning
Detail
50129
332 kr.

Virksomheder
Forhandling af lægemidler til behandling af gener ved rygeafvænning
Detail
50130
332 kr.
Virksomheder
Ændring fra håndkøbsudsalg til forretningssted efter lægemiddellovens § 39 stk. 1
Detail
50134 1.887 kr.

Ansøgningsgebyr

Lægemiddelstyrelsen opkræver et ansøgningsgebyr ved modtagelse af ansøgningen. Ansøgningsgebyr/årsafgift bliver som hovedregel reguleret hver den 1. januar.

Ansøgningsgebyret for nye ansøgninger refunderes ikke når detailtilladelsen er udstedt.

Gebyr ved flytning

Ved flytning opkræves et administrationsgebyr, som svarer til ansøgningsgebyret. Har forretningen eksempelvis tilladelse til forhandling af håndkøbslægemidler uden for apotek, er det det anførte gebyr, som skal betales, hvis forretningen flytter adresse.

Håndkøbsudsalg

Håndkøbsudsalg, der ansøger om forhandling af håndkøbslægemidler som detailudsalg, betaler en nedsat ansøgningsafgift (se i skemaet ovenfor). På ansøgningen skal det fremgå, at forretningen på ansøgningstidspunktet har kontrakt med et apotek, samt navn på det pågældende apotek.

Årsafgift

Der opkræves en årlig afgift, så længe tilladelsen er gyldig. Årsafgiften dækker de udgifter, der er ved tilsynet med virksomhederne eller forretningerne samt administrationen. Der skal ikke betales årsafgift det kalenderår, vi behandler ansøgningen.

Hvis en forhandler ønsker at ændre tilladelsens gyldighedsområde på et senere tidspunkt, vil ansøgningsafgiften for en sådan ansøgning være forskellen mellem nuværende afgift og ansøgningsafgiften for nyt gyldighedsområde. Den årlige afgift vil typisk blive opkrævet i februar/marts måned.

En virksomhed, der ved årets start er i besiddelse af en virksomhedstilladelse, betaler fuld årsafgift for det pågældende år.

Bemærk! - Årsafgift opkræves også selv om tilladelsen ikke benyttes.

Emner

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden.