Liste over udvalgte biologiske lægemidler

4. april 2016

pr. 1. marts 2016

Husk altid lægemidlets navn og batchnummer ved indberetning af formodede bivirkninger

Produktnavn

Aktivt indholdsstof

Markedsføringsdato

Elocta

Efmoroctocog alfa

04-01-2016

Eprex®

Erytropoietin

01-01-1991

Retacrit

Erytropoietin

11-01-2010

Praluent

Alirocumab

26-10-2015

Repatha

Evolocumab

31-08-2015

Bemfola

Follitropin alfa

09-06-2014

Gonal-F®

Follitropin alfa

12-04-2004

Genotropin®

Somatropin

26-03-1990

Omnitrope®

Somatropin

05-11-2007

Neupogen®

Filgrastim

22-04-1991

Nivestim

Filgrastim

05-09-2011

Zarzio

Filgrastim

11-07-2011

Benepali

Etanercept

29-02-2016

Enbrel®

Etanercept

21-07-2003

Remicade

Infliximab

22-09-1999

Inflectra

Infliximab

16-02-2015

Remsima

Infliximab

02-03-2015

Nucala®

Mepolizumab

04-01-2016

Cosentyx

Secukinumab

30-03-2015

Praxbind

Idarucizumab

21-12-2015

Kommentarer til udvælgelse af lægemidler på listen

Vi har valgt at fokusere på de nye biologiske lægemidler samt de lægemidler, hvor der både findes biosimilære lægemidler og referencelægemidler. Vi har undtaget de biologiske lægemidler, der kun har en cancer-diagnose. Vacciner er ikke medtaget.

Lægemidlerne på listen ovenfor er også på fortegnelsen over lægemidler, hvor læger, tandlæger og jordemødre skal indberette alle formodede bivirkninger (fortegnelsen over lægemidler med skærpet indberetningspligt).

Fremadrettet vil vi inkludere nye biologiske lægemidler efterhånden som de bliver markedsført (og dermed tilføjet listen over lægemidler med skærpet indberetningspligt). Når nye biosimilære lægemidler markedsføres, vil vi desuden tilføje deres referencelægemidler til listen samt på listen over lægemidler med skærpet indberetningspligt. Desuden vil vi også løbende vurdere, om lægemidlerne skal forblive på listen.

Alle indberetninger vedrørende biologiske lægemidler, herunder biosimilære lægemidler, kvalitetssikres ved modtagelsen. Hvis en indberetning vedrørende et af lægemidlerne på listen ikke indeholder oplysninger om lægemidlets navn og batchnummer, vil Lægemiddelstyrelsen så vidt muligt indhente oplysninger herom.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden.