Lister med information om medicin

Opdateret 11. april 2017

Her er en samlet indgang til alle vores lister med information om lægemidler.

Produktresuméer og indlægssedler

Produktresuméer

Indlægssedler


Godkendelse og kontrol af lægemidler

Godkendte lægemidler og nye lægemidler (Excel-fil) (opdateres dagligt)

Offentlige evalueringsrapporter og resuméer heraf for godkendte lægemidler

Indholdsstoffer til definition af lægemidler (opdateres løbende)

Afregistrerede lægemidler (Excel-fil) (opdateres dagligt)

Ordrebøger (opdateres løbende)

Sygdomme og sygdomssymptomer (opdateres løbende)

Produkter vurderet som lægemidler (opdateres løbende)

Risikostyring

Lægemidler med risikostyringsprogrammer

Lægemidler godkendt med et sammendrag af risikostyringsplanen

Dansk uddannelsesmateriale

For humane lægemidler godkendt gennem den nationale procedure, den gensidige anerkendelsesprocedure og den decentrale procedure (opdateres løbende)

Veterinær 

Lægemidler til produktionsdyr (Excel-fil) (opdateres dagligt)


Sikkerhed ved medicin

Bivirkninger

Produktresuméer

Indlægssedler

Interaktive bivirkningsoversigter - indberettede bivirkninger

Supplerende overvågning

Europæisk liste over lægemidler under supplerende overvågning (EMA)

Lægemidler med skærpet indberetningspligt for læger, tandlæger og dyrlæger til at indberette bivirkninger (Excel-fil) (opdateres løbende)

Direkte sikkerhedsinformation

Direkte meddelelser (DHPC) sendt ud til sundheds­professionelle


Apoteker

Apoteker der forhandler lægemidler på nettet (opdateres løbende)

Dosisdispensering

Dosisdispenserede lægemidler (Excel-fil) (opdateres dagligt)

Medicin på nettet

Apoteker der forhandler lægemidler på nettet (opdateres løbende)

Håndkøbslægemidler

Forhandlere af håndkøbslægemidler (Excel-fil) (opdateres dagligt)

Ikke-apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler (Excel-fil) (opdateres dagligt)

Håndkøbslægemidler med klausuleret tilskud (pdf-fil) (opdateres løbende)


Samarbejde med virksomheder

Lister over sundhedspersoner med tilknytning til virksomheder og omfattede virksomheder

Liste over personer, der modtager økonomisk støtte fra virksomheder


Tilskud til medicin

Lægemidler med tilskud (Excel-fil) (opdateres dagligt)

Lægemidler til bevilling af enkelttilskud over telefon (opdateres løbende)

Håndkøbslægemidler med klausuleret tilskud (pdf-fil) (opdateres løbende)


Substitution

Lægemidler godkendt til substitution (Excel-fil) (opdateres dagligt)


Advarsler

Advarsler mod produkter

Ulovlige potensmidler

Ulovlige potensmidler (opdateres løbende)

Sibutramin

Ulovlige slankemidler med indhold af sibutramin

Naturlægemidler og vitamin- og mineralpræparater

Liste over naturlægemidler med markedsføringstilladelse samt registrerede traditionelle plantelægemidler (Excel-fil) (opdateres dagligt)

Vitamin- og mineralpræparater med markedsføringstilladelse (Excel-fil) (opdateres dagligt)

Medicinske gasser

Virksomheder, der har tilladelse til detailforhandling af medicinske gasser (Excel-fil) (opdateres dagligt)

Euforiserende stoffer

Euforiserende stoffer (opdateres løbende)

Radioaktive lægemidler

Radioaktive lægemidler (Excel-fil) (opdateres dagligt)

Trafikfarlige lægemidler

Trafikfarlige lægemidler (opdateres dagligt)

Dopingmidler

Doping: vejledende liste over stoffer der falder ind under paragraf 1 i Lov om forbud mod visse dopingmidler (opdateres løbende)


Priser på medicin

Lægemidler til specialister (Excel-fil) (opdateres dagligt)

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden.