Lægemiddelvirksomheders indberetning af fund af forfalskede lægemidler

Opdateret 27. marts 2012

Blanket

Lægemiddelvirksomheder har pligt til at indberette fund af forfalskede lægemidler til Lægemiddelstyrelsen. Indberetning foregår via e-blanketten:

Indberetning af fund af forfalskede lægemidler (e-blanket)

Lovgrundlag

Virksomheder med tilladelse efter lægemiddellovens §7 og § 39 stk. 1 skal straks indberette fund i virksomheden af forfalskede lægemidler til Lægemiddelstyrelsen, nu Lægemiddelstyrelsen, (jf. lægemiddellovens § 43 b stk. 2).

For indehavere af en tilladelse efter § 7 og indehavere af en tilladelse til fremstilling af lægemidler gælder indberetningspligten også fund uden for deres virksomhed, som de får kendskab til.