Gebyrer for lægemidler og lægemiddelvirksomheder

Opdateret 1. januar 2016

Gebyrer i §11 og §20 er reguleret den 1. januar 2016 med den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks.

Lægemiddelstyrelsen sender en faktura med en måneds betalingsfrist.

Link

Bekendtgørelse om gebyrer for lægemidler mv.

Emner

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden.