Gebyrer ved kliniske forsøg

Opdateret 24. maj 2017

Bekendtgørelse om gebyr for kliniske forsøg

Gebyrer i §1 er reguleret den 1. januar 2017 med den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris – og lønindeks.

Regulering af gebyrer i §1


Gebyr 2017
Ansøgning om godkendelse af et klinisk forsøg.
Gebyr for hver ansøgning
7.734 kr.
Behandling af ansøgninger om ændring i en af Lægemiddelstyrelsens godkendte forsøgsprotokol.
Gebyr for hver ansøgning.
1.754 kr.

Indbetaling

Gebyrer skal indbetales til Lægemiddelstyrelsen senest 1 måned efter modtagelse af faktura. Faktureringsoplysninger skal angives i følgebrevet til ansøgningen. Hvis fakturaerne skal indeholde bestemte oplysninger, eksempelvis referencer såsom PO-nummer eller kontaktperson, skal man gøre opmærksom på dette i faktureringsoplysningerne. Ligeledes skal man huske at oplyse EAN-nummer, hvis fakturaen skal sendes elektronisk (primært offentlige institutioner).

For virksomheder, der ansøger via vores ekstranet DKMAnet, er det dog ikke nødvendigt at angive faktureringsoplysninger, da dette er inkluderet i ansøgningen på DKMAnet.

Emner

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden.