Fag- og sundhedspersoners økonomiske støtte fra virksomheder

1. november 2014

Sundhedspersoner og visse fagpersoner fra købs- og salgsled for lægemidler og medicinsk udstyr skal anmelde til Lægemiddelstyrelsen, hvis de modtager økonomisk støtte til deltagelse i fagrelevante aktiviteter i udlandet fra en lægemiddel- eller medicovirksomhed.

Oplysninger om hvem, der modtager støtte, hvilken virksomhed støtten kommer fra og hvilken aktivitet der bliver givet støtte til, vil blive offentliggjort på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.