Sundhedspersoners tilknytning til virksomheder

31. oktober 2014, Opdateret 26. august 2016

Læger, sygeplejersker og tandlæger i klinisk arbejde samt apotekere, skal anmelde tilknytninger til virksomheder eller ansøge Lægemiddelstyrelsen om tilladelse til at være tilknyttet en virksomhed.

Anmeldelses- og ansøgningspligten omfatter:

 • apotekeres tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder
 • lægers tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder, samt til specialforretninger med medicinsk udstyr
 • sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder
 • tandlægers tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder

 Profession Lægemiddel-virksomhed
Medico-virksomhed
 Specialforretning med medicinsk udstyr
 Apotekere x x  
 Læger x x x
 Sygeplejersker   x  
 Tandlæger x x  

Faglig og økonomisk tilknytning

Tilknytning er både faglige og økonomiske tilknytninger til en virksomhed.

En faglig tilknytning kan være opgavebaseret (eksempelvis forskning, undervisning eller artikelskrivning), fuldtids- eller deltidsansættelse. Som udgangspunkt er alle tilknytninger omfattet af reglerne, også selvom du ikke modtager et honorar fra virksomheden.

En tilknytning er økonomisk, når du som sundhedsperson ejer eller har værdipapirer i en lægemiddel- eller medicovirksomhed eller specialforretning med medicinsk udstyr


Lægers tilknytning til industrien

Reglerne for lægers tilknytning til industrien - særligt i forhold til Folkemødet på Bornholm


Debatarrangement, hvor en medicinalvirksomhed står for arrangementet, evt. også ved medvirken af et agentur, patientforening el.lign., hvor medicinalvirksomheden optræder som medarrangør:

 • Lægen skal søge om tilladelse.

Debatarrangement, hvor en eller flere patientforeninger står for arrangementet, og der ikke udbetales honorar til lægen, men hvor patientforeningen modtager økonomisk støtte fra en eller flere medicinalvirksomheder:

 • Lægen skal ikke søge om tilladelse eller foretage anmeldelse.
 • Patientforeningen skal offentliggøre, hvilke økonomiske fordele den har modtaget fra lægemiddelvirksomheder.

Debatarrangement, hvor en patientforening står for arrangementet, og hvor patientforeningen modtager økonomisk støtte fra en eller flere medicinalvirksomheder, og hvor støttemidlerne bl.a. anvendes til honorar til lægen:

 • Lægen skal søge om tilladelse.
 • Patientforeningen skal offentliggøre, hvilke økonomiske fordele den har modtaget fra lægemiddelvirksomheder.

Debatarrangement, hvor et nyhedsmedie eller organisationer står for arrangementet og modtager økonomisk støtte fra en eller flere medicinalvirksomheder:

 • Det beror på en konkret vurdering af, hvorvidt medicinalvirksomheden er (med)arrangør, jf. første punkt, eller alene sponsor.
 • Hvis der udbetales honorar af de midler, som modtages af lægemiddelvirksomheden, til lægen, vurderes dette som tilknytning, der skal søges om tilladelse om. 

Bemærk, at reglerne også omfatter medico-industrien og også andre persongrupper, herunder tandlæger og apotekere.

Læs mere på Sundheds- og Ældreministeriets om præcisering af reglerne - særligt i forhold til Folkemødet på Bornholm

Åbenhed om industrisamarbejde

Anmeldelses- og tilladelsesordningen skal understøtte sundhedspersoners generelle habilitet. Reglerne skal understøtte, at sundhedspersoner ikke påvirkes af økonomiske eller andre industriinteresser i deres kliniske arbejde, og har til formål at sikre borgernes tillid til sundhedsvæsenet.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden.