Udleveringstilladelser

Opdateret 2. maj 2016

Udlevering af medicin, der ikke er markedsført i Danmark

Vi kan i særlige tilfælde og i begrænset omfang tillade salg eller udlevering af medicin, der ikke er markedsført i Danmark. Det kræver en udleveringstilladelse til medicinen.

Læger, dyrlæger og tandlæger kan søge om udleveringstilladelser til lægemidler til mennesker eller dyr.

Ansøgningsskemaerne er tilgængelige via menuen.

Ansøgeren får tilsendt svaret på ansøgningen. Ansøgeren skal selv give apoteket besked ved at lægge en kopi af udleveringstilladelsen ved recepten.

Ansøgninger til magistrelle lægemidler

Vi giver ikke udleveringstilladelse til anvendelse af magistrelt fremstillede lægemidler. Vi henviser i stedet til nedenstående: 

Magistrelle lægemidler til dyr

Ansøgninger skal – i særlige tilfælde - sendes til Fødevarestyrelsen.

Dyrlæger kan søge dispensation til anvendelse af et magistrelt lægemiddel, som ikke står listet i bilag 2 til Bekendtgørelse nr. 1362 af 30. november 2015 om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr.

Magistrelle lægemidler til mennesker

Du skal - i særlige tilfælde - søge om en tilladelse til at ordinere et magistrelt lægemiddel fra Lægemiddelstyrelsen. Du skal udelukkende søge om tilladelse, når du ønsker at anvende et magistrelt lægemiddel, der har samme terapeutiske virkning, som et allerede markedsført lægemiddel. Du kan sende ansøgningen til enheden for Apoteker og Medicintilskud på medicintilskud@dkma.dk

Magistrelle lægemidler er jf. lægemiddellovens § 11, stk. 1, nr. 1 defineret ved at være lægemidler, der tilberedes på et apotek til den enkelte patient eller det enkelte dyr efter recept fra en læge eller en dyrlæge.