Nyheder om særlige produktområder

 • Ny indstilling af udfasning af zinkoxid til smågrise

  | 21. marts 2017 |

  Det Europæiske Lægemiddelagenturs komite for veterinære lægemidler CVMP har bekræftet en tidligere beslutning om udfasning af zinkoxid. CVMP har derfor nu genindstillet til EU-kommissionen, at lægemidler med zinkoxid til forebyggelse af diarre hos smågrise trækkes af markedet.

 • Revurdering af CVMP's beslutning om udfasning af zinkoxid til smågrise

  | 5. januar 2017 |

  Det europæiske lægemiddelagenturs komite for veterinære lægemidler CVMP skal revurdere beslutningen om udfasning lægemidler med zinkoxid til forebyggelse af diarre hos smågrise.

 • Ny formand for PhVWP-V

  | 20. december 2016 |

  Dyrlæge Lisbet Vesterager Borge er valgt som formand for den europæiske arbejdsgruppe Pharmacovigilance Working Party Veterinary (PhVWP-V).

 • Udfasning af zinkoxid til smågrise

  | 16. december 2016 |

  Det europæiske lægemiddelagenturs komite for veterinære lægemidler CVMP har indstillet til EU-kommissionen, at lægemidler med zinkoxid til forebyggelse af diarre hos smågrise trækkes af markedet.

 • EU fjerner antibiotika-kombination til svin og kyllinger

  | 25. august 2016 |

  EU-kommissionen har i denne uge truffet beslutning om at fjerne en række antibiotika-produkter til opblanding i foder fra markedet.

 • Markedsføringstilladelse til lægemiddel til køer suspenderes i EU/EEA

  | 19. juli 2016 |

  Den centrale komite for veterinære lægemidler, CVMP, har pr. 14. juli 2016 indstillet til Kommissionen, at markedsføringstilladelsen af det centralt godkendte lægemiddel Velactis (cabergolin) suspenderes midlertidigt. Velactis anvendes til at reducere mælkeproduktionen hos malkekøer ved goldning. Suspenderingen anbefales, efter at alvorlige bivirkninger er indberettet i tilslutning til anvendelse af Velactis.

 • Anvendelse af lægemiddel til køer suspenderes

  | 21. juni 2016 |

  Lægemiddelstyrelsen har dags dato valgt at suspendere anvendelse af lægemidlet Velactis som bruges til at reducere mælkeproduktionen (goldning) hos malkekøer.

 • Opdatering af den vejledende dopingliste

  | 26. april 2016 |

  Lægemiddelstyrelsen har opdateret listen over stoffer, som Lægemiddelstyrelsen har vurderet, falder ind under § 1 i Lov om forbud mod visse dopingmidler Nr. 232 af 21. april 1999.

 • Informationsmateriale om biosimilære lægemidler

  | 19. april 2016 |

  Lægemiddelstyrelsen har i samarbejde med patientforeninger udarbejdet en informationspjece til patienter, der skal bruge et biosimilært biologisk lægemiddel.

 • Katte kan blive forgiftede af loppemidler til hunde

  | 4. april 2016 |

  Lægemiddelstyrelsen advarer mod at bruge hundeloppemidler til katte.

 • Liste over biologiske lægemidler opdateret

  | 3. februar 2016 |

  Lægemiddelstyrelsen har tilføjet fem nye lægemidler til listen over biologiske og biosimilære lægemidler.

 • Opdateret notat om medicinsk cannabis

  | 10. december 2015 |

  Lægemiddelstyrelsen har opdateret notatet om medicinsk brug af cannabis, og det foreligger nu i en 3. udgave.

 • Den vejledende dopingliste er opdateret

  | 17. september 2015 |

  Sundhedsstyrelsen har opdateret listen over stoffer, som Sundhedsstyrelsen har vurderet, falder ind under § 1 i Lov om forbud mod visse dopingmidler Nr. 232 af 21. april 1999.

 • Handlingsplan om biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015 - 2016

  | 7. september 2015 |

  Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med Sundheds- og Ældreministeriet udarbejdet en handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner.

 • Brug af loppe- og flåtmidler til hund og kat

  | 2. juni 2015 |

  Sundhedsstyrelsen har godkendt en række midler til at bekæmpe lopper og flåter hos hund og kat. Selv om effektivitet og sikkerhed generelt er høj, er der alligevel nogle faldgruber, du skal være opmærksom på.

 • Sundhedsstyrelsen har opdateret den vejledende dopingliste

  | 30. oktober 2014 |

  Sundhedsstyrelsen har opdateret den vejledende dopingliste med stofferne: Triptorelin, samt Andarine/S-4/GTx-007.

 • Katte kan ikke tåle loppemidler til hunde

  | 24. juni 2014 |

  Sundhedsstyrelsen har modtaget flere henvendelser om, at katte er blevet syge, fordi de er blevet behandlet med et loppebekæmpelsesmiddel til hunde. Derfor advarer vi katteejere mod at bruge loppebekæmpelsesmidler, der er godkendt til hunde.

 • Den vejledende dopingliste er opdateret

  | 5. maj 2014 |

  Sundhedsstyrelsen har opdateret listen over stoffer, som Sundhedsstyrelsen har vurderet, falder ind under § 1 i Lov om forbud mod visse dopingmidler Nr. 232 af 21. april 1999.

 • Medicinsk brug af cannabis

  | 27. februar 2014 |

  Sundhedsstyrelsen har udarbejdet et notat om de danske regler for - og erfaringer med - medicinsk brug af cannabis.

 • Kontrol af dokumentation og mærkning af naturlægemidler og stærke vitaminer og mineraler

  | 21. februar 2014 |

  Sundhedsstyrelsens laboratorium har kontrolleret dokumentationen og/eller mærkningen af pakning og indlægsseddel på 15 naturlægemidler eller stærke vitaminer eller mineraler.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden.