Blanketter

Opdateret 3. februar 2016

Markedsføringstilladelse

Ansøgning om markedsføringstilladelse

"Sunset clause" – underretning om påbegyndelse eller ophør af markedsføring af et lægemiddel

Forlængelse af markedsføringstilladelse

Ansøgning om forlængelse af markedsføringstilladelse

Parallelimport

Ansøgning om parallelimport

Variationer

Ansøgning om variationer

Udleveringstilladelser

Ansøgning om udleveringstilladelse - mennesker

Ansøgning om udleveringstilladelse - dyr


Virksomhedstilladelse og -registrering

Generelt om virksomhedstilladelse

Generelt om virksomhedsregistrering

Fremstilling og indførsel af lægemidler og mellemprodukter

Ansøgning om fremstilling og indførsel af lægemidler og mellemprodukter

Engrosforhandling

Ansøgning om engrosforhandling af lægemidler inden for EU/EØS

Forhandling af lægemidler uden for apotek

Forhandling af lægemidler uden for apotek

Ansøgning om detailforhandling af gasser til medicinsk brug

Euforiserende stoffer

Euforiserende stoffer

Ansøgning om håndtering af euforiserende stoffer

Radioaktive lægemidler

Ansøgning om håndtering af radioaktive lægemidler på sygehuse

Toksikologiske og farmakologiske forsøg

Ansøgning om udførelse af toksikologiske og farmakologiske forsøg (ikke-kliniske forsøg)


Bivirkninger og hændelser

Meld bivirkninger hos mennesker

Meld bivirkninger hos dyr

Bivirkninger ved kliniske forsøg

Kliniske forsøg

Forsøg med mennesker

Ansøgning om kliniske forsøg med mennesker

Forsøg med dyr

Ansøgning om kliniske forsøg med dyr

Katalogisering af indholdsstoffer

Katalogisering af indholdsstoffer i kliniske forsøg


Salg af medicin uden for apotek

Ansøgning om forhandling af håndkøbslægemidler og V-mærkede lægemidler

Ansøgning om tilladelse til forhandling af lægemidler til produktionsdyr

Indførsel af medicin til Danmark

Spørg om indførsel

Forfalskede lægemidler

Lægemiddelvirksomheders indberetning af fund af forfalskede lægemidlerPriser på medicin

Anmeldelse af priser og sortiment via DKMAnet

Nødblanketter til anmeldelse af priser og sortiment

Nødblanket til anmeldelse af leveringssvigt


Tilskud til medicin

Generelle tilskud

Ansøgning om generelt tilskud


Om DKMAnet

Om DKMAnet


Lovgivning

Anmeld mistanke om ulovlige forhold vedrørende lægemidler