Mål og opgaver

Opdateret 24. november 2015

Lægemiddelstyrelsens virksomhed bygger på regler i bl.a.: