Cannabis til medicinsk brug - spørgsmål og svar

28. januar 2014, Opdateret 29. september 2016

Hvad er cannabis?

Cannabis, marihuana eller hash har mange navne og er omfattet af narkotikareglerne. Det er derfor ulovligt at købe, sælge eller have på sig. Men der findes også medicinske produkter, som indeholder stoffer fra cannabisplanten, som kan udleveres til nogle patienter i Danmark.

Hvor kan jeg læse mere om cannabis til medicinsk brug?

Vi har skrevet et notat om emnet, herunder om mulighederne for at læger kan udskrive medicin med aktive stoffer fra cannabis og om andre landes erfaringer med medicinsk brug af cannabis. 

Notat om medicinsk brug af cannabis, 3. udgave (4. december 2015)

Er det en kriminel handling at købe hash for at lindre eller behandle sin sygdom?

Hash eller cannabis er omfattet af reglerne om narkotika og er derfor ulovligt at købe, sælge eller have på sig. Det er kun lovligt at have på sig, hvis der er tale om  medicin med cannabis ordineret via recept af din læge.

Hvorfor fraråder Lægemiddelstyrelsen, at man medicinerer sig selv med hash?

Lægemiddelstyrelsen advarer mod at medicinere sig selv med cannabis, da man ikke kender indholdet og mængderne af aktive stoffer i hash, der købes ulovligt. Det kan derfor medføre betydelige og uforudsigelige bivirkninger. Tal i stedet med din læge om en recept på medicin med cannabis. 

Hvilke former for cannabismedicin findes der i Danmark?

I Danmark er der følgende cannabismedicin, som læger kan udskrive på recept:

  • Sativex (mundhulespray med stoffer fra cannabis), der kan udskrives af speciallæger i neurologi og neuromedicin til patienter med multipel sklerose for at mindske deres kramper, hvis anden medicin ikke virker.
  • Marinol (tabletter med kunstigt fremstillet cannabis-stof). Her skal lægen dog have en tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen, for at et apotek må udlevere det efter lægens receptordination, da det ikke er markedsført i Danmark. Marinol markedsføres i USA. 
  • Endvidere findes der Nabilone, som heller ikke er markedsført i Danmark, men i England, og udlevering af dette kræver også en tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen.

Hvorfor er det godkendte præparat (Sativex) kun godkendt til sklerosepatienter – og ikke til andre patienter?

Kliniske forsøg på mennesker med Sativex har vist, at der er en vis gavnlig effekt på patienter med multipel sklerose. Derfor er Sativex blevet godkendt til det formål (den indikation).  En læge kan i særlige tilfælde ordinere medicin til en patient uden for medicinens normale indikation, og det gælder også for Sativex.

En speciallæge i neurologi eller neuromedicin kan altså i særlige tilfælde ordinere Sativex til patienter med andre sygdomme end multipel sclerose, hvis lægen vurderer, at det vil have en gavnlig virkning. Det vil normalt først blive prøvet, når anden medicin ikke har haft en tilstrækkelig effekt.

Forhindrer industrien eller Lægemiddelstyrelsen, at der forskes i medicinsk brug af cannabis?

Lægemiddelstyrelsen forhindrer ikke forskning i medicinsk brug af cannabis. Når et lægemiddelfirma ønsker at lancere et nyt lægemiddel, er det Lægemiddelstyrelsens opgave at godkende medicinen. Vi vurderer om lægemidlet lever op til krav om effekt, sikkerhed og kvalitet.

Lægemiddelstyrelsen stiller de samme krav til beviser for effekten af cannabis som til al anden medicin. Vi har indtil videre ikke fået ansøgninger om godkendelse til markedsføring af andre produkter med cannabis end medicinen Sativex.

Medicinen Sativex er et godt eksempel på, at det kan lade sig gøre at udføre kliniske forsøg med medicin, der indeholder stoffer fra cannabis. Virksomheden dyrker cannabis i England og udvinder aktive stoffer herfra, som de bruger til at fremstille en mundhulespray. Sativex har været brugt i flere kliniske forsøg – også i Danmark – og det har ført til godkendelse i en lang række lande.

I Danmark skal man have tilladelse blandt andet fra Lægemiddelstyrelsen for at udføre et klinisk forsøg, og medicinen skal være fremstillet efter god fremstillingspraksis. Vi har ikke modtaget ansøgninger om tilladelse til at udføre kliniske forsøg med rå cannabis.

Jeg har hørt, at rå cannabis er helt uden bivirkninger og er meget bedre end medicin, der indeholder cannabis eller opiater. Er det rigtigt?

Oprindelig opdagede en forsker penicillin i en mikrosvamp. Det betyder imidlertid ikke, at vi i dag spiser mikrosvampe, når vi får en infektion, og mener, at det er bedre end rigtig medicin. Lægemiddelvirksomhederne og forskerne har forfinet antibiotika gennem mange år for at give os mere præcis medicin, hvor vi kender effekten, sikkerheden og kvaliteten. 

Den samme viden har vi imidlertid ikke for rå cannabis. Det er derfor ikke så sandsynligt, at rå cannabis vil blive godkendt som medicin.

Vi ved fra undersøgelser blandt brugere af rå cannabis en lang række skadelige virkninger, særligt ved længerevarende brug. Indtager du cannabis, er der risiko for:

  • Afhængighed
  • Angst- og panikreaktioner
  • Psykotiske reaktioner
  • Psykisk sygdom
  • Forringelse af indlæringsevnen
  • Forøgelse af risikoen for trafikulykker
  • ”Rygerlunger” og formentlig også for kræft i luftvejene (ved rygning) 
Du kan læse mere om de skadelige virkninger af cannabis i notatet: CANNABIS – den aktuelle viden om rusvirkninger, skadevirkninger og udbredelse (1. marts 2013).

Hvorfor er cannabis til medicinsk brug godkendt i andre lande?

Nogle lande (for eksempel Holland, Canada, Israel og nogle stater i USA) har efter forskellige regler stillet cannabis til rådighed for patienter med visse sygdomme til medicinsk brug, men disse lande har ikke godkendt rå cannabis som medicin. 

På grund af den manglende lægevidenskabelige viden på området har Lægemiddelstyrelsen anbefalet, at Danmark ikke går i retning af at tilbyde rå cannabis til medicinsk brug. 

Jeg har hørt, at der er masser af forskning, der viser, at cannabis er gavnligt for en mængde sygdomme. Er det rigtigt?

Gennem de senere år er der kommet en del forskning med cannabis i reagensglas og dyreforsøg. Mange af disse viser interessante resultater, men det er endnu begrænset, hvor mange forsøg der har været gennemført med mennesker. Et resultat fra reagensglasforskning og dyreforsøg betyder ikke, at cannabis virker på samme måde i mennesker. Der findes mange eksempler fra forskning med mange (ikke godkendte) lægemidler hvor resultater fra reagensglaseksperimenter eller dyreforsøg ikke korrelerer med effektivitet i mennesker.

Sådanne kliniske forsøg bør være med mange mennesker og med en sammenligningsgruppe, der får snydemedicin (placebo), uden at de eller lægen ved det (dobbeltblindet). I medicinens verden er det de kliniske forsøg i mennesker, der tæller, når Lægemiddelstyrelsen skal vurdere, om der er grund til at godkende et nyt lægemiddel.

De kliniske forsøg med Sativex og Marinol foretaget på mennesker har særligt vist resultater hos patienter med sygdommen multipel sklerose; de har fået en vis effekt på deres kramper med Sativex og deres neurogene smerter med Marinol. Generelt er der dog ikke megen forskning foretaget på mennesker, der viser en positiv effekt af cannabis.

Er CBD-olier lovlige?

CBD-olier er typisk ekstrakter fra cannabis, der indeholder større mængder af CBD. Hvis olien indeholder det narkotiske stof THC, som findes i cannabis-planten, er olien omfattet af narkotikareglerne. Det er derfor ulovligt at købe, sælge eller have på sig.

 Der findes ingen nedre grænse for hvor meget THC et produkt må indeholde. Indeholder produktet målbare mængder af THC, er det ulovligt med mindre det udleveres på et apotek efter recept fra lægen.

Hvad så hvis en CBD-olie er helt uden THC?

Hvis det skulle være muligt for et firma at fjerne THC fuldstændig fra olien, er olien ikke længere omfattet af narkotikareglerne. Det vil dog kræve, at firmaet viser en analyse af CBD-olien for Lægemiddelstyrelsen uden målbart THC, og metoden skal have den bedste følsomhed for THC, der findes på markedet.

Produktet kan dog også være omfattet af lægemiddelreglerne, hvor det kræver en markedsføringstilladelse for at markedsføre og sælge produktet i Danmark. I øjeblikket findes kun ét lægemiddel, der indeholder CBD med en sådan markedsføringstilladelse i Danmark. Det drejer sig om det førnævnte Sativex®.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden.