Spørgsmål og svar om medicinsk cannabis: Hvad er lovligt?

Opdateret 8. juni 2017

Kan man lovligt få medicin med cannabis i Danmark i dag?

Ja, men kun hvis du har en recept fra en læge og får medicinen udleveret på et apotek.

Hvilke typer cannabisbaseret medicin kan man få i Danmark?

Lægerne har i dag tre muligheder for at udskrive medicin baseret på cannabis:

  1. Lægemidlet Sativex som er en mundhulespray til behandling af spasmer ved multipel sklerose. Sativex indeholder cannabisekstrakter og er et godkendt lægemiddel i Danmark. Det kan udskrives af speciallæger i neurologi til patienter med multipel sklerose.
  2. Lægemidlerne Marinol og Nabilone, som indeholder syntetisk fremstillede cannabinoider. Producenterne af Marinol og Nabilone har ikke søgt om godkendelse i Danmark. Læger kan dog ansøge om udleveringstilladelse til medicin, som ikke er godkendt i Danmark eller som ikke sælges i Danmark. Marinol og Nabilone kan importeres fra bl.a. USA, hvis Lægemiddelstyrelsen imødekommer en dansk læges ansøgning om tilladelse til at udskrive det til konkrete patienter.
  3. Læger kan ordinere magistrelle lægemidler eksempelvis som kapsler eller olier med indholdsstoffer fra cannabis. Magistrelle lægemidler er lægemidler, der tilberedes på et apotek til den enkelte patient efter recept fra en læge.  

Den 8. november 2016 blev der indgået en politisk aftale om etablering af en forsøgsordning med medicinsk cannabis, der åbner en 4. mulighed for, at læger kan udskrive andre typer cannabisprodukter til medicinsk brug. Forsøgsordningen skal fungere fra 2018 og forløbe over 4 år.

Hvorfor har Lægemiddelstyrelsen ikke godkendt nogle flere cannabisbaserede lægemidler?

Lægemiddelstyrelsen har godkendt et lægemiddel med cannabis. Ansøgningen kom fra firmaet GW Pharmaceuticals, der ønskede godkendelse af lægemidlet Sativex til behandling af multipel sklerose. Lægemiddelstyrelsen godkendte Sativex i år 2011. Lægemiddelstyrelsen kan kun vurdere og eventuelt godkende flere cannabisbaserede lægemidler, hvis der er virksomheder, der ansøger om at få nogle præparater godkendt. Lægemiddelstyrelsen kan ikke bede virksomheder om at ansøge om at få godkendt medicin. Initiativet skal komme fra en virksomhed.  Lægemiddelstyrelsen har ikke givet afslag på nogen ansøgninger om godkendelse af lægemidler med cannabis, men vi har orienteret flere virksomheder om godkendelsesproceduren.

Hvorfor kan Glostrup Apotek lovligt sælge medicin med cannabis, som ikke er godkendt af Lægemiddelstyrelsen?

Visse apoteker, herunder Glostrup Apotek, fremstiller magistrelle lægemidler. Magistrelle lægemidler er lægemidler, der tilberedes på et apotek til den enkelte patient efter recept fra en læge.  Lægen, der ordinerer, skal selv tage det fulde ansvar, da medicinen ikke er godkendt af Lægemiddelstyrelsen. Medicinen er derfor ikke er testet for virkninger og bivirkninger i samme omfang som medicin, der er godkendt.  

Hvordan kan man lovligt få Marinol eller Nabilone?

Læger kan søge Lægemiddelstyrelsen om udleveringstilladelse til lægemidlerne Marinol eller Nabilone. Udleveringstilladelse er en ordning, som gør det muligt for læger at udskrive medicin, som ikke sælges i Danmark. Producenterne bag lægemidlerne Marinol og Nabilone har ikke søgt Lægemiddelstyrelsen om godkendelse til at sælge deres produkter i Danmark. Hvis læger ønsker at ordinere Marinol eller Nabilone til konkrete patienter, skal de derfor søge Lægemiddelstyrelsen om en udleveringstilladelse, så det kan skaffes fra udlandet.

Er det lovligt at sælge cannabisolie i butikker eller webbutikker, som ikke er et apotek?

Nej. Det er kun apoteker, der har lov til at sælge medicin baseret på cannabis. Og de må kun sælge til personer, der har en recept på medicinen fra en læge.

Der er desværre webbutikker, der skriver på deres hjemmeside, at de har tilladelse til at sælge cannabisolie i Danmark. Dette er ikke korrekt. Der er ikke givet nogen tilladelser til salg af cannabisolier til almindelige butikker eller webbutikker.

Er det lovligt at købe eller sælge THC-olie i butikker eller webbutikker, som ikke er et apotek?

THC er et virksomt stof, som er udvundet af cannabisplanten. Stoffet er klassificeret som euforiserende og omfattet af narkotikalovgivningen. Det er ikke lovligt at købe eller sælge THC i almindelige danske butikker og webbutikker.

Kun apoteker må sælge medicin med THC – og de må kun sælge til patienter, der har en recept på medicinen fra en læge.

Det er også ulovligt at købe eller besidde medicin med THC, med mindre man personligt har en recept på den pågældende medicin, og det er købt på apoteket.

Mange steder på internettet står der, at det er lovligt at købe eller sælge THC-olie, hvis indholdet af THC er under 0,2 %. Er det rigtigt?

Nej. Oplysningen om de 0,2% er forkert, selv om det står mange steder på internettet. Det er ikke lovligt at købe eller sælge THC-olie i almindelige butikker eller webbutikker. Kun apoteker må sælge medicin med THC – og de må kun sælges til patienter, der har en personlig recept på det fra en læge.

Er det lovligt at købe CBD-olie i butikker eller webbutikker, som ikke er et apotek?

CBD er et aktivt stof udvundet af cannabisplanten. Produkter, som indeholder CBD, kan være medicin, hvis det har en virkning på kroppen. Det er ikke lovligt at sælge medicin uden en tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen. Det er Lægemiddelstyrelsens umiddelbare vurdering, at mange CBD-olier er medicin, og det er derfor ikke lovligt at sælge dem i almindelige butikker eller webbutikker.

Kun apoteker må sælge medicin med CBD – og de må kun sælges til patienter, der har en personlig recept på det fra lægen.

Hvilke risici er der ved at medicinere sig selv eller sit barn med THC-olie eller CBD-olie, som man har købt ulovligt?

Det kan være farligt af tre grunde:

For det første kan man ikke være sikker på indholdet af stofferne THC og CBD. Styrken kan måske være alt for høj og dermed kan der være risiko for alvorlige bivirkninger.

For det andet kan der selv ved 'rigtige' doser være bivirkninger, der kræver lægelig overvågning og evt. indgriben.

For det tredje er der ingen kontrol med ulovlig medicin, og der er mange eksempler på, at ulovlig medicin bliver lavet under uhygiejniske forhold og indeholder andet end det, der står på etiketten. Det er farligt især for syge personer at indtage ukendte stoffer, da hverken lægen eller patienten har mulighed for at forudse, hvordan de ukendte stoffer vil påvirke sygdommen og den øvrige medicin, man får. I sidste ende risikerer man at blive mere syg.

Er det farligt at give børn med epilepsi ulovlig CBD-olie?

Ja. Børn bør under ingen omstændigheder udsættes for ukontrolleret medicin. Konkret i forhold til CBD er der lavet forskning, der har undersøgt, hvordan lovligt fremstillet medicin med CBD påvirker børn og unge med det sjældne epilepsisyndrom ”Dravet syndrom”.

Forskningen viste, at der måske kunne være en moderat positiv effekt på antallet af anfald, men viste også alvorlige bivirkninger i form af udtalt søvnighed, diarré og forhøjede levertal, hvilket kan være tegn på en giftig påvirkning af leveren hos en femtedel af de børn, der fik CBD. Lægemiddelstyrelsen fraråder derfor på det kraftigste behandling af børn med CBD-olie uden lægelig overvågning.

Hvad skal der til for, at flere cannabisprodukter kan blive godkendt som lægemidler?

Kort fortalt, så skal der først og fremmest være nogen, der ansøger om at få deres cannabisprodukt godkendt som et lægemiddel. Det vil sige en virksomhed, som har tilladelse til at producere lægemidler, skal udvikle et cannabisprodukt og derefter søge om at få produkterne godkendt til det danske marked.

Virksomheden skal indsende dokumentation for lægemidlets virkning og bivirkninger samt kunne dokumentere, at lægemidlet bliver produceret under godkendte forhold. Formålet med godkendelsesprocedurerne er at sikre, at patienterne ikke får uvirksom eller farlig medicin.

Kan man få tilskud til medicinsk cannabis?

Hvis en læge udskriver cannabisbaseret medicin, kan lægen søge Lægemiddelstyrelsen om enkelttilskud til den specifikke patient.

Lægemiddelstyrelsen kan bevilge enkelttilskud til patienter med sygdomme, hvor det kan sandsynliggøres at cannabisbaseret medicin virker. Som ved andre ikke markedsførte lægemidler kræves desuden, at al anden behandling med godkendte lægemidler til den pågældende sygdom har været afprøvet uden tilstrækkelig effekt.

Ansøgningerne behandles individuelt efter behandlingsvejledninger fra relevante videnskabelige selskaber.

Det er endnu ikke besluttet, hvorvidt der skal være tilskud til de cannabisprodukter, som kommer til at indgå i forsøgsordningen fra 2018.

Lægemiddelstyrelsen fraråder derfor altid, at man køber medicin ulovligt.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden.