Udgivelser 2013

 • Årsrapport for overvågning af bivirkninger 2012

  | 10. april 2013 |

  Årsrapporten for overvågning af bivirkninger giver et indblik i en del af det arbejde, Sundhedsstyrelsen har udført på bivirkningsområdet i 2012. Du kan blandt andet læse om antallet af bivirkningsindberetninger og det fortsatte arbejde for at få flere til at melde bivirkninger.

 • Bestil lov om lægemidler med noter og stikordsregister

  | 9. april 2013 |

  En ny lægemiddellov fandt vej gennem Folketinget den 17. december 2005. Loven gennemførte den nye europæiske lægemiddellovgivning her i landet.

 • Årsrapport for 2012 - aktiviteter på området medicinsk udstyr

  | 9. april 2013 |

  Sundhedsstyrelsens arbejde med medicinsk udstyr i 2012 med fokus på hændelsesindberetninger, markante sager samt nationale og internationale initiativer.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden.