Øvrige links

 • Bemyndigede organer

  EU-Kommisionens oversigt over bemyndigede organer i Europa (Nando)

 • CEN

  Den Europæiske Komité for Standardisering

 • CENELEC

  Den Europæiske Komité for Elektronisk Standardisering

 • CMC

  De kompetente myndigheders centrale udvalg for medicinsk udstyr

 • COCIR

  Brancheorganisation for radiologisk og elektromedicinsk og Sundheds-it Industrien

 • DADIF

  Dansk Diagnostika- og Laboratorieforening

 • Dansk Optikerforening

  Brancheforening for optikere

 • Dansk Rehab Gruppe

  Hjælpemiddelindustriens internetportal

 • Dansk Standard

  Teknologisk serviceinstitut: standardisering og certificering

 • Danske Dental Laboratorier

  Brancheforening for dentallaboratorier i Danmark

 • EDMA

  Foreningen for den europæiske industri for medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik

 • EUCOMED

  Foreningen for den europæiske industri for medicinsk udstyr

 • European Association of Authorised Representatives

  Interesse organisation for autoriserede repræsentanter

 • GMDN Agency

  Global Medical Device Nomenclature Agency

 • IMDRF

  Internationalt samarbejde om regulering af medicinsk udstyr

 • Medicoindustrien

  Interesseorganisation for den medicotekniske branche

 • MTV

  Medicinsk Teknologivurdering

 • Notified Body Operations Group (NBOG)

  Hjemmeside for EU-Kommissionens arbejdsgruppe for bemyndigede organer.

 • Retsinformation

  Statens juridiske online informationssystem

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden.