Danske myndigheder

 • Den Nationale Videnskabsetiske Komité

  Information om kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr

 • Forbrug.dk

  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens portal for offentlig forbrugerinformation.

 • Forbrugerombudsmanden

  Uafhængig myndighed, der primært fører tilsyn med, at erhvervsdrivende overholder markedsføringsloven.

 • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

  Information om forbrugerområdet

 • Miljøstyrelsen

  Information om miljølovgivningen i Danmark

 • Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

  Information om sundhedspolitik i Danmark

 • Patientforsikringen

  Patientforsikringen træffer afgørelse i erstatningssager, hvor patienter er kommet til skade i forbindelse med behandling og undersøgelse

 • Patientombuddet

  Patientombuddet fungerer som én samlet indgang for patienter, som ønsker at klage over den faglige behandling i det danske sundhedsvæsen.

 • Sikkerhedsstyrelsen

  Information om produktsikkerhedsloven

 • Socialministeriet

  Information om dansk indenrigs- og social politik samt om det sociale servicesystem

 • Statens Institut for Strålebeskyttelse

  Instituttet tager sig af myndighedsopgaver, der relaterer til strålebeskyttelse.

 • Statens Serum Institut

  Information om forebyggelse og bekæmpelse af smitsomme sygdomme og medfødte lidelser

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden.