Fabrikanters indberetning af hændelser med medicinsk udstyr

18. december 2007, Opdateret 29. maj 2015

Indberetningsskemaer samt vejledning til fabrikanter om indberetning af hændelser med medicinsk udstyr og sikkerhedsrelaterede korrigerende handlinger.

Indberetning af hændelser

Manufacturer’s Incident Report (findes kun på engelsk)

Vejledning

Vejledning for fabrikanter om indberetning af hændelser med medicinsk udstyr

Indberetning af sikkerhedsrelaterede korrigerende handlinger

Field Safety Corrective Action (findes kun på engelsk)

Indberetningsskemaer sendes til Sektionen for Medicinsk Udstyr:

Mail:             Med-udstyr@dkma.dk
Fax:             +45 44 88 95 99
Brev:            Lægemiddelstyrelsen/Medicinsk Udstyr
                    Axel Heides Gade 1
                    DK-2300 København S