Nye regler for udskrivning af recepter

Opdateret 11. oktober 2018

Den 1. oktober 2017 trådte bekendtgørelse nr. 1108 af 29. september 2017 om recepter og dosisdispensering af lægemidler i kraft.

Formålet med den nye bekendtgørelse er bl.a., at det af bekendtgørelsen tydeligt kommer til at fremgå, at elektronisk ordination er hovedreglen. Begrundelsen er, at elektronisk fremsendelse forventes at øge sikkerheden for overførsel af korrekte data og minimerer muligheden for at forfalske recepter.

Bekendtgørelsen indeholder ændrede regler for udskrivning af recepter.

De væsentligste ændringer


Recepter på følgende typer af lægemidler må fremover alene anvises elektronisk af læger:

 • Lægemidler til dosisdispensering,
 • Lægemidler underkastet særlig overvågning, jf. § 4,
 • Lægemidler til brug i praksis.

Papir, telefax og telefonrecepter kan fortsat anvendes i særlige tilfælde

 • Det er den enkelte læge, der ved anvisning skal vurdere, om der er tale om et særligt tilfælde.
 • Der findes ikke en liste over tilfælde, der kan begrunde brug af papir- telefax- og telefonrecepter.
 • Apoteket må kun ekspedere papir- telefax- og telefonrecepter én gang. Ved flergangsrecepter skal elektronisk recept anvendes.
 • Der kan ikke anvendes papir- telefax- og telefonrecept ved ordination af lægemidler til dosisdispensering, lægemidler underkastet særlig overvågning, jf. § 4 og lægemidler til brug i praksis.

Brug af elektronisk recept på magistrelle lægemidler bliver muligt, dog først fra 1. januar 2019

 • Det bliver pr. den 1. januar 2019 muligt at anvende elektronisk recept på magistrelle lægemidler*

Dyrlægers anvisning af lægemidler

 • Dyrlæger kan fortsat anvise lægemidler ved papirrecept, samt ved telefon- og telefaxrecept.
 • Ønsker dyrlæger at anvise lægemidler ved mail, skal det ske i PDF-format via en sikker, krypteret forbindelse
 • Dyrlæger skal være opmærksomme på, at de ved anvisning af lægemidler underkastet særlig overvågning, jf. § 4 skal anføre deres cpr-nummer på recepten.

*Det er besluttet, at det først pr. den 1. januar 2019 bliver muligt at anvende elektronisk recept på magistrelle lægemidler.

I den forbindelse er der udstedt en ændringsbekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om recepter og dosisdispenseret medicin, som ændret ved bekendtgørelse nr. 234 af 20. marts 2018, med ikrafttræden 1. juli 2018. Læs bekendtgørelsen på Retsinformation.

Link

Bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler (Retsinformation)

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.