XDenne side indeholder elementer som ikke er optimeret til mobil visning. Du kan klikke på linket nedenfor for at få vist siden i desktop-visning.
Desktop visning

Nye regler for udskrivning af recepter

25. oktober 2017, Opdateret 12. april 2018

Den 1. oktober 2017 trådte bekendtgørelse nr. 1108 af 29. september 2017 om recepter og dosisdispensering af lægemidler i kraft.

Formålet med den nye bekendtgørelse er bl.a., at det af bekendtgørelsen tydeligt kommer til at fremgå, at elektronisk ordination er hovedreglen. Begrundelsen er, at elektronisk fremsendelse forventes at øge sikkerheden for overførsel af korrekte data og minimerer muligheden for at forfalske recepter.

Bekendtgørelsen indeholder ændrede regler for udskrivning af recepter.

De væsentligste ændringer


Recepter på følgende typer af lægemidler må fremover alene anvises elektronisk af læger:

 • Lægemidler til dosisdispensering,
 • Lægemidler underkastet særlig overvågning, jf. § 4,
 • Lægemidler til brug i praksis.

Papir, telefax og telefonrecepter kan fortsat anvendes i særlige tilfælde

 • Det er den enkelte læge, der ved anvisning skal vurdere, om der er tale om et særligt tilfælde.
 • Der findes ikke en liste over tilfælde, der kan begrunde brug af papir- telefax- og telefonrecepter.
 • Apoteket må kun ekspedere papir- telefax- og telefonrecepter én gang. Ved flergangsrecepter skal elektronisk recept anvendes.
 • Der kan ikke anvendes papir- telefax- og telefonrecept ved ordination af lægemidler til dosisdispensering, lægemidler underkastet særlig overvågning, jf. § 4 og lægemidler til brug i praksis.

Brug af elektronisk recept på magistrelle lægemidler bliver muligt, dog først fra den 1. april 2018

 • Det bliver pr. den 1. april 2018 muligt at anvende elektronisk recept på magistrelle lægemidler*

Dyrlægers anvisning af lægemidler

 • Dyrlæger kan fortsat anvise lægemidler ved papirrecept, samt ved telefon- og telefaxrecept.
 • Ønsker dyrlæger at anvise lægemidler ved mail, skal det ske i PDF-format via en sikker, krypteret forbindelse
 • Dyrlæger skal være opmærksomme på, at de ved anvisning af lægemidler underkastet særlig overvågning, jf. § 4 skal anføre deres cpr-nummer på recepten.

 

*Det er besluttet, at det først pr. den 1. juli 2018 bliver muligt at anvende elektronisk recept på magistrelle lægemidler

Link

Bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler (Retsinformation)

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


;