Statsgaranti til apotekere

Opdateret 16. august 2016

Det er ikke længere muligt, at ansøge om statsgaranti.

Lov om apoteksvirksomhed §71 om statsgaranti, er ophævet den 1. juli 2015, ved lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning nr. 580 af 4. maj 2015, pkt. 30.

Endvidere er bekendtgørelsen nr. 799 af 12. september 2001, om vilkår for statsgaranti for lån til apotekere ophævet ved, bekendtgørelse nr. 923 af 21. juli 2015, om ophævelse af bekendtgørelse om vilkår for statsgaranti for lån til apotekere.

Henvendelse vedrørende bankskifte, frigivelse af garantien m.v. skal rettes til Arbejdsmarkedets tillægspension (ATP).

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.