Har du fået stoppet medicin i tolden?

Opdateret 28. januar 2022

Vi standser i samarbejde med Toldstyrelsen og PostNord pakker i tolden, som mistænkes for at indeholde medicin. Vi vurderer efterfølgende, om produktet er medicin, og om reglerne for at indføre medicin er overholdt.

Hvis din pakke bliver stoppet i tolden, sender Toldstyrelsen dig et pakkebevis, med et såkaldt P-nummer (Toldstyrelsens sagsnummer), samt en partshøring fra Lægemiddelstyrelsen, hvori vi oplyser om det videre forløb, reglerne for indførsel af medicin og beder om dine eventuelle bemærkninger til indførslen.

Efterfølgende sender vi dig en afgørelse i sagen, hvor vi afgør om indførslen af produktet er i strid med reglerne. Hvis det viser sig, at indførslen var ulovlig, får du en begrundelse for hvorfor.

Du kan forvente, at denne proces kan strække sig over ca. 5 uger.

Konsekvenser af vores afgørelse

Vurderer vi, at produktet ikke er medicin eller at indførslen er lovlig, sender vi produktet til dig hurtigst muligt.

Vurderer vi, at indførslen er ulovlig, kan du ikke få udleveret produktet og det vil blive destrueret.

I de fleste sager om ulovlig indførsel vil du blive tildelt en advarsel. Du kan dog også risikere en politianmeldelse og en bøde.

Du har mulighed for at klage over vores afgørelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

Du kan læse mere om reglerne for indførsel af medicin i bekendtgørelsen om privates indførsel af lægemidler.