Billigere alternativ til din medicin

17. juni 2019, Opdateret 10. september 2019

Når du køber medicin på recept på apoteket, kan du opleve, at den medicin, du får, ser anderledes ud, end den du plejer at få, eller den har et andet navn, end den lægen har skrevet på recepten. Det er fordi, at apoteket altid skal tilbyde dig det billigste alternativ til den medicin, du skal have, så du kan spare penge. Den virker på samme måde, men er bare billigere.

Samme virkning og sikkerhed

Medicin består af et eller flere aktive indholdsstoffer og nogle hjælpestoffer. Det er det aktive indholdsstof, der gør, at medicinen virker mod en bestemt sygdom eller på nogle bestemte symptomer, mens det er hjælpestofferne, som giver medicinen farve, form og smag. Når du får tilbudt et billigere alternativ til den medicin, du skal have, så er det aktive indholdsstof altid det samme, mens hjælpestofferne kan være forskellige.

Der gælder de samme krav til virkning, sikkerhed og kvalitet for al medicin uanset navnet, prisen, formen og smagen.

Derfor får du tilbudt den billigste medicin

Når en lægemiddelvirksomhed udvikler ny medicin, kalder man den for original, og medicinen er herefter ”beskyttet” typisk i en periode på 10 år. Det vil sige, at ingen andre virksomheder må ”kopiere” medicinen og forsøge at lave den samme medicin billigere. Når ”beskyttelsen” udløber, må andre virksomheder gerne ”kopiere” medicinen og fremstille såkaldt generisk medicin – det vil sige, medicin, der virker på samme måde og mod samme sygdom som det originale. Når der er flere udgaver af samme medicin - originale og generiske - kan de konkurrere mod hinanden, og så falder prisen på medicinen.

På den måde sparer du og samfundet penge til medicinudgifter.

Det er dit valg

Apoteket skal altid tilbyde dig det billigste alternativ til din medicin – medmindre lægen har skrevet noget andet på recepten. Når apoteket tilbyder dig et billigere alternativ til den medicin, du skal have, kan du altid vælge at takke nej. Du bestemmer selv, om du vil have den dyrere eller billigere udgave af medicinen. Hvilken en der er billigst, kan ændre sig hver gang, du kommer og køber din medicin på apoteket. Priserne på medicin ændrer sig nemlig hver 14. dag.

Gode råd til dig som får medicin

  • Lær navnet på det aktive indholdsstof i din medicin
  • Lad etiketten sidde på pakningen. Der står, hvad det aktive indholdsstof i medicinen er
  • Informer altid din læge hvis du har allergi
  • Spørg på apoteket eller din læge, hvis du er usikker på, hvordan du skal bruge din medicin

Se Lægemiddelstyrelsens video: Hvorfor skifter min medicin navn? (Kan ses på dansk, engelsk, arabisk, farsi, kurdisk, tyrkisk, somalisk og urdu)

Læs også Lægemiddelstyrelsens pjece: Medicin med samme virkning til en lavere pris.

Yderligere sprog

Medicin med samme virkning til en lavere pris (arabisk)

Medicin med samme virkning til en lavere pris (engelsk)

Medicin med samme virkning til en lavere pris (farsi)

Medicin med samme virkning til en lavere pris (kurdisk)

Medicin med samme virkning til en lavere pris (somalisk)

Medicin med samme virkning til en lavere pris (tyrkisk)

Medicin med samme virkning til en lavere pris (urdu)