Bivirkningsrådet

Opdateret 20. august 2012

Rådet for Lægemiddelovervågning erstatter Bivirkningsrådet

Folketinget har med vedtagelse af lov nr. 605 af 18. juni 2012 om ændring af lov om lægemidler fastsat regler om Rådet for Lægemiddelovervågning.

Med lovændringen er Bivirkningsrådet blevet nedlagt og erstattet af Rådet for Lægemiddelovervågning.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden.