EU’s bivirkningskomité (PRAC)

Opdateret 15. juli 2014

Hver måned bliver sikkerhedsovervågning af lægemidler i EU drøftet i EU’s bivirkningskomité, Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC).

PRAC hører under Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) i London, hvor medlemmer fra de enkelte EU-lande er repræsenteret.

Hovedpunkterne og konklusionerne fra møderne bliver umiddelbart efter hvert møde lagt på EMA’s hjemmeside.

Link til PRAC: Agendas, minutes and highlights

Læs også nyheder fra PRAC’s møder i vores nyhedsbrev Nyt Om Bivirkninger

Du kan også læse et uddrag af nogle af emnerne fra PRAC med et dansk perspektiv i vores nyhedsbrev Nyt Om Bivirkninger, som udkommer 4. torsdag i hver måned.

Her kan du også læse Lægemiddelstyrelsens egne artikler om forskellige problemstillinger inden for lægemiddelsikkerhed og følge med i de danske bivirkningsindberetninger, som Lægemiddelstyrelsen løbende modtager fra blandt andet læger og andet sundhedspersonale og fra medicinbrugere og pårørende.


Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.