Ikke alle reagerer ens på medicin

1. marts 2013, Opdateret 8. april 2013

Kampagne skal få danskerne til at melde flere uventede bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Når du melder en bivirkning, hjælper du os alle sammen. Det er budskabet i en ny kampagne fra Sundhedsstyrelsen, der skal få flere danskere til at bruge www.meldenbivirkning.dk, når de oplever bivirkninger ved medicin - særligt uventede bivirkninger, som ikke står i indlægssedlen.

I foråret 2013 lancerer Sundhedsstyrelsen kampagnen ”Ikke alle reagerer ens”, der skal oplyse danskerne om muligheden for at melde bivirkninger ved medicin via www.meldenbivirkning.dk.

Formålet er at øge antallet af indberetninger fra brugere af medicin og dermed styrke lægemiddelovervågningen – og i sidste ende gøre det mere sikkert for os alle sammen at bruge medicin.

Kampagnen lanceres i lægehuse, på apoteker, i Matas og i samarbejde med en række patientforeninger fra 8. april 2013.

Medicinbrugernes indberetninger er vigtige for overvågningen af lægemidler

Siden 2003 har danske medicinbrugere kunnet melde bivirkninger ved medicin direkte til Sundhedsstyrelsen på linje med læger og andre fagfolk (dog til Lægemiddelstyrelsen frem til sammenlægningen med Sundhedsstyrelsen i 2012).

I dag kommer ca. 20 % af indberetningerne til Sundhedsstyrelsen fra medicinbrugere og pårørende, som indberetter via www.meldenbivirkning.dk. De øvrige 80 % kommer fra læger, farmaceuter og øvrige sundhedsprofessionelle.

Indberetninger fra medicinbrugere og pårørende indgår som led i overvågningen af lægemidler på markedet. Hvis mange oplever bivirkninger ved et bestemt præparat, kan det fx føre til, at Sundhedsstyrelsen informerer om det til læger, patientorganisationer mv.

I nogle tilfælde kan indberetninger også føre til ændringer i indlægssedlen til medicinen, eller til at et præparat helt tages af markedet.

Se blanketterne til at melde bivirkninger til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk.

Mere info

For mere information om kampagnen kontakt da Louise Benner lobe@dkma.dk eller 4488 9526.

For information om medicinbrugernes indberetninger og om www.meldenbivirkning.dk kontakt da Helle Harder på heh@dkma.dk eller 4488 9659.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden.