Meld bivirkning ved medicin eller vacciner til mennesker - for medicinbrugere og pårørende (e-blanket)

Opdateret 6. februar 2018

Som medicinbruger eller pårørende kan du melde bivirkninger ved medicin (inkl. vacciner) til mennesker ved hjælp af e-blanketten herunder.

Læs venligst teksten nedenfor, før du går i gang med at melde en bivirkning til os.

E-blanket

Meld en bivirkning ved medicin til mennesker - for medicinbrugere og pårørende (e-blanket)

Før du går i gang

Inden du udfylder indberetningsskemaet om, at du har oplevet en bivirkning i forbindelse med behandling med medicin, er der nogle ting, du skal vide.

Vi bruger dine oplysninger til at danne os et godt overblik over den bivirkning, du har oplevet. Du skal udfylde felter markeret med en rød stjerne for at kunne sende blanketten, men det er en stor hjælp for os, hvis du udfylder alle felter så præcist som muligt.

Det kan være en god idé at have medicinpakken ved hånden, når du skal indtaste oplysninger om medicinen og om den virksomhed, der producerer den.

Det tager ca. 10 min. at udfylde blanketten. Du er meget velkommen til at kontakte os på tlf. 4488 9595, hvis du har spørgsmål undervejs.

Hvad sker der, når du har meldt en bivirkning?

Din indberetning bliver registreret i vores bivirkningsdatabase. Vi sender desuden indberetningen til den europæiske bivirkningsdatabase (Eudravigilance-databasen) hos Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA). EMA modtager ikke oplysninger om dit navn, cpr.nr. eller kontaktoplysninger.

Det medicinalfirma, som producerer medicinen, EMA, lægemiddelmyndighederne i EU/EØS-landene og Europa-Kommissionen har til brug for overvågning af sikkerheden ved lægemidler adgang til data i Eudravigilance-databasen. EMA sender endvidere oplysninger fra Eudravigilance-databasen til WHO. 

Lægemiddelstyrelsens arbejde med bivirkningsindberetninger

Bivirkningsindberetninger fra borgere er en vigtig del af Lægemiddelstyrelsens overvågning af sikkerheden ved den medicin, vi bruger i Danmark.

I Lægemiddelstyrelsen vurderer vi i samarbejde med EMA og de øvrige lægemiddelmyndigheder i EU løbende, om nye informationer om bivirkninger betyder, at der fx skal ændres i medicinens indlægsseddel. Medicinalfirmaet er også forpligtet til løbende at vurdere medicinens sikkerhed, og i den forbindelse bruger de alle de informationer om bivirkninger, de får fra hele verden.

Mere information om medicin og bivirkninger

De bivirkninger, som man allerede ved kan forekomme ved brug af medicinen, skal fremgå af medicinens indlægsseddel. Du kan finde indlægssedlerne for al medicin, som er godkendt i Danmark på www.indlaegsseddel.dk eller www.produktresume.dk.

På vores hjemmeside kan du læse mere om medicin og bivirkninger. Her finder du også de interaktive bivirkningsoversigter, som indeholder oplysninger om indberetninger om formodede bivirkninger i Danmark.

Dine rettigheder

Fordi din indberetning indeholder personoplysninger om dig, som vi registrerer og behandler i Lægemiddelstyrelsen, skal vi oplyse, at du har følgende rettigheder i henhold til persondataloven:

  • At du skal informeres om, at vi indsamler og opbevarer oplysninger om dig i vores database over bivirkninger.
  • At du kan protestere mod anvendelsen af oplysninger om dig. Hvis protesten er berettiget, skal anvendelsen ophøre.
  • At du kan bede om indsigt i de oplysninger om dig, som vi behandler elektronisk.
  • At du kan bede om, at urigtige oplysninger rettes, slettes eller berigtiges. 

Yderligere information om rettigheder i henhold til persondataloven kan findes på www.retsinformation.dk.

Spørgsmål

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på adr@dkma.dk eller 4488 9595.

Vi kan kontakte dig, hvis vi har spørgsmål til brug for vores behandling af bivirkningsindberetningen. Du har ikke pligt til at besvare vores spørgsmål.

Øvrigt

Hvis du har behov for behandling af bivirkningerne, skal du tale med din læge.

Hvis du mener, at du har fået en egentlig skade på grund af bivirkningerne, kan du anmelde skaden til Patienterstatningen. Læs mere på www.patienterstatningen.dk

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.