Meld en bivirkning ved en vaccine til mennesker - for sundhedsprofessionelle (e-blanket)

Opdateret 5. december 2017

Som sundhedsprofessionel kan du melde bivirkninger ved vacciner til mennesker ved hjælp af e-blanketten herunder. Læs venligst teksten nedenfor, før du går i gang med at melde en bivirkning til os.

E-blanket

Meld en bivirkning ved vaccine til mennesker - for sundhedsprofessionelle (e-blanket)

Før du går i gang

Vi bruger dine oplysninger til at danne os et godt overblik over den bivirkning, du har indberettet. Du skal udfylde felter markeret med en rød stjerne i e-blanketterne, men det er en stor hjælp for os, hvis du udfylder så mange felter som muligt.

Det skal en bivirkningsindberetning indeholde

Når du indberetter en formodet bivirkning til Lægemiddelstyrelsen, er det vigtigt, at indberetningen indeholder oplysninger om følgende:

  • bivirkningen
  • den medicin, der mistænkes for at være årsag til bivirkningen (produktnavn - eller aktiv substans hvis produktnavnet ikke kendes - og batchnummer, hvis der er tale om en indberetning, der vedrører biologiske lægemidler og/eller vacciner)
  • patientens cpr-nr., fødselsdato, initialer, køn og/eller alder
  • indberetters navn og arbejdssted

Bemærk venligst, at eventuelle foranstillede 0’er ikke skal medtages, hvis du udfylder feltet til ydernummer. Det er ikke obligatorisk at udfylde feltet.

Du er meget velkommen til at kontakte os på tlf. 4488 9595, hvis du har spørgsmål undervejs.  

Der kan være behov for supplerende oplysninger

I nogle tilfælde kan der vise sig behov for at indhente supplerende oplysninger om den bivirkning, du har indberettet. I så fald kontakter vi dig for at få de nødvendige oplysninger.

Hvad sker der, når du har meldt en bivirkning?

Vi registrerer oplysningerne i vores database over bivirkninger. Desuden orienterer vi den virksomhed, som markedsfører den medicin, du mener, er årsag til den formodede bivirkning. Oplysningerne er anonymiserede, så virksomheden ikke kan se patientens navn og adresse. Den ansvarlige virksomhed får alle oplysninger om medicinen og bivirkningen samt fødselsdato og initialer på patienten. Virksomheden kan derfor hverken identificere eller kontakte patienten. Desuden må virksomheden ikke kontakte dig om indberetningen.

Vi sender også oplysningerne videre til en fælles EU-database under det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) og til en global database under WHO, så lægemiddelmyndigheder i andre lande kan få gavn af informationen.

Virksomheden er forpligtet til at vurdere medicinens sikkerhed på baggrund af alle informationer om bivirkninger, den har modtaget fra hele verden.

Det er Lægemiddelstyrelsen, der vurderer, om de nye informationer om bivirkninger skal medføre ændringer i fx produktresume og/eller indlægsseddel.

Produktresumeer og indlægsssedler

Du kan finde produktresumeer for medicin, der har en markedsføringstilladelse i Danmark, www.produktresume.dk. Produktresumeer for medicin, der er godkendt efter en central EU-procedure, finder du på EMA's hjemmeside.

Indlægssedler kan du finde www.indlaegsseddel.dk.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.