Meld en bivirkning ved en vaccine til mennesker - for sundhedsprofessionelle (e-blanket)

Opdateret 24. maj 2018

Som sundhedsprofessionel kan du melde bivirkninger ved en vaccine til mennesker ved hjælp af vores e-blanket.

Læs venligst teksten nedenfor og tryk herefter på linket til blanketten i bunden af siden for at indberette en bivirkning.

Før du går i gang

Vi bruger dine oplysninger til at danne os et overblik over den bivirkning, du har indberettet. Vi opfordrer dig derfor til at udfylde så mange felter som muligt.

Det skal en bivirkningsindberetning indeholde

Når du indberetter en formodet bivirkning til Lægemiddelstyrelsen, er det vigtigt, at indberetning indeholder oplysninger om følgende:

  • Identifikation af det mistænkte lægemiddel eller aktiv stof. En indberetning fra en læge, tandlæge eller jordemoder skal så vidt muligt indeholde oplysninger om lægemidlets navn og batchnummer, når indberetningen vedrører et biologisk lægemiddel på den liste over udvalgte biologiske lægemidler, som Lægemiddelstyrelsens offentliggør på vores hjemmeside.
  • En beskrivelse af den formodede bivirkning.
  • En eller flere oplysninger om den berørte patient: Fødselsdato, CPR-nummer, køn, alder eller initialer. En indberetning fra en læge, tandlæge eller jordemoder skal så vidt muligt indeholde oplysning om patientens CPR-nummer.
  • Identifikation af indberetter.

Bemærk venligst, at eventuelle foranstillede 0’er ikke skal medtages, hvis du udfylder feltet til ydernummer. Det er ikke obligatorisk at udfylde feltet.

Du er velkommen til at kontakte os på tlf. 4488 9595, hvis du har spørgsmål undervejs.  

Orienteringspligt ved indsamling af persondata

Når du foretager en indberetning om en formodet bivirkning modtager vi samtidig personoplysninger om dig, som vi registrerer og behandler. Vi registrerer dine stamoplysninger, fx navn, arbejdssted, kontaktoplysninger til brug for eventuelle opfølgende spørgsmål vedrørende indberetningen.

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 skal vi give dig en række oplysninger.

De oplysninger vi skal give dig er følgende:

Link til Lægemiddelstyrelsens brug af personoplysninger

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...