Medicin med skærpet indberetningspligt for læger, tandlæger, dyrlæger og jordemødre

Opdateret 29. november 2017

Her kan du se lister over de lægemidler, som læger, tandlæger, dyrlæger og jordemødre har en skærpet forpligtelse til at indberette bivirkninger om (i henhold til bekendtgørelse nr. 381 af 9. april 2014 om indberetning af bivirkninger ved lægemidler m.m.)

Alle formodede bivirkninger om lægemidlerne på listerne skal indberettes til Lægemiddelstyrelsen.

Hvis der er tale om en alvorlig bivirkning, skal lægen, tandlægen, dyrlægen eller jordemoderen indberette det til Lægemiddelstyrelsen senest 15 dage efter, at der er opstået formodning om bivirkningen.

Humane lægemidler

Liste over humane lægemidler med skærpet indberetningspligt for læger, tandlæger og jordemødre i forbindelse med bivirkninger (Excel-fil - opdateres løbende)

Meld bivirkning ved humane lægemidler

Veterinære lægemidler

Liste over veterinære lægemidler med skærpet indberetningspligt for dyrlæger i forbindelse med bivirkninger (Excel-fil - opdateres løbende)

Meld bivirkning ved veterinære lægemidler

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.