Eksportcertifikater - spørgsmål og svar

Opdateret 23. juni 2015

I forbindelse med digitalisering af arbejdsgangen for udstedelse af eksportcertifikater, har vi modtaget følgende spørgsmål fra de hørte virksomheder. Vi vil løbende udbygge listen med spørgsmål og svar, som er relevante.

Vil der være en overgangsordning?

Ja. Hvis en virksomhed har brug for at anvende den gamle ordning, fx pga. interne procedurer, som skal opdateres, er det acceptabelt. Vi opfordrer dog alle til hurtigst muligt at anvende de nye skabeloner på vores hjemmeside.

Skal vi vedhæfte attachments (SPC, komposition eller specifikation) hver gang?

Ja. Der skal for hvert certifikat vedhæftet de attachments, der ønskes på certifikatet, lige som i dag.

Er behandlingstiden uændret?

Ja, vi vil fortsat have en maksimal sagsbehandlingstid på 7 arbejdsdage fra modtagelse af anmodningen.

Vil de spanske CPP-1 komme med i en opdateret udgave?

Vi vil opdatere alle vores skabeloner, også den spanske CCP-1.

Er det muligt at få en fast-track til haste-certifikater?

Til at starte med skal alle anmode om eksportcertifikater via Send en mail. Denne postkasse overvåges min. 3 dage om ugen, med mulighed for oftere. Vi vil lægge op til, at særlige haste-sager aftales løbende med de daglige driftsansvarlige. Hvis ikke dette fungerer, er vi lydhøre over for en anden ordning.

Kan vi udfylde flere produkter i samme form (form med fortløbende produkter), ellers kan der nogle gange blive rigtig mange word-vedhæftninger i en mail?

Vi vil gerne bede om en word-fil pr. certifikat, der ønskes. På den måde er der ingen tvivl om, hvor mange certifikater der ønskes. Det bliver ikke forskelligt fra i dag, hvor I også indsender en udskrift pr. certifikat I ønsker. Vi kan evaluere løsningen efter nogle måneder, og se om løsningen kan forbedres.

Kan vi genanvende de downloadede templates? Kan vi udfylde templates, gemme hos os selv og bruge igen – eller skal de udfyldes online hver gang?

I kan sagtens gemme word-skabelonerne lokalt, og genbruge dem. Vi sørger for at publicere en nyhed, hvis vi ændrer i skabelonerne på hjemmesiden – og så skal I blot sørge for at holde jer opdatere med nyheder inden for eksportcertifikater, og hente evt. nye skabeloner.

Hvad er jeres holdning til bestilling af flere certifikater i samme mail?

Det er muligt at sende flere certifikater til attestering samtidig, men vi opfordrer i så fald til tydeligt at markere, hvilke vedhæftninger, der hører til hvilke certifikater. Alternativt kan man sende flere e-mails med et certifikat i hver, hvor man i e-mailen markere ”Certifikat x ud af y”. På den måde vil vi forsøge at returnere certifikaterne samlet i en kuvert.

Vedr. omfanget af digitaliseringen:

Der er ”kun” tale om word-skabeloner på vores hjemmeside, som kan gemmes lokalt på brugerens pc, og genbruges fra gang til gang. Vi sørger for at publicere en nyhed, hvis vi ændrer i skabelonerne på hjemmesiden – så virksomhederne skal blot sørge for at holde sig opdateret med nyheder inden for eksportcertifikater.

Vedr. det nuværende CPP format:

Vi vil som udgangspunkt opfordre til, at CPP’erne fortsat fylder 2 sider. Vi har indsat formularfelter, der kan udfyldes efter behov, men hvis dette ikke er hensigtsmæssigt, kan formularen låses op (skabelonerne vil være låst uden kode). Vi vil naturligvis være lydhøre over for fleksibiliteten ved skabelonerne, og sammen med virksomhederne arbejde hen imod nogle gode og brugbare skabeloner.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...