Liste over personer, der modtager økonomisk støtte fra virksomheder til fagrelevante aktiviteter i udlandet eller internationale fagrelevante kongresser og konferencer i Danmark

Opdateret 7. juni 2021

Nedenfor på denne side kan du se listen over offentliggjorte anmeldelser om økonomisk støtte fra en lægemiddelvirksomhed, medicovirksomhed eller virksomhed, der fremstiller, importerer eller distribuerer produkter uden et medicinsk formål til deltagelse i fagrelevante aktiviteter i udlandet eller internationale fagrelevante kongresser og konferencer i Danmark efter § 202 b i sundhedsloven og reklamebekendtgørelserne.  

Af listen fremgår personens navn, profession, erhvervsadresse og evt. autorisationsnummer. Vi gør opmærksom på, at autorisationsID ikke er en fortrolig eller privat oplysning. Sundhedspersoners autorisationsnummer er allerede tilgængelige for alle ved opslag i Autorisationsregistret. Disse oplysninger har til formål at sikre nem identifikation af sundhedspersonen.

Når du klikker på en person, folder oplysninger om, hvilke(n) virksomhed(er) personen modtager støtte fra, sig ud. Klikker du på et virksomhedsnavn fremgår det:

  • hvem der er arrangør af den fagrelevante aktivitet i udlandet eller internationale fagrelevante kongres og konference i Danmark (kun hvis det ikke er samme virksomhed, som den der yder økonomisk støtte)

  • hvilken aktivitet, der er tale om (information om den faglige aktivitet)

  • hvornår aktiviteten er afsluttet (dato for afslutning af den fagrelevante aktivitet)

Oplysninger om økonomisk støtte til deltagelse i fagrelevante aktiviteter i udlandet eller internationale fagrelevante kongresser og konferencer i Danmark slettes fra listen 2 år efter, at aktiviteten er afsluttet. 

Du kan søge i listen efter navn og virksomhed.

 

Fejl

Der opstod et problem på siden.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...