Lægemidler med uddannelsesmateriale

2. juli 2015, Opdateret 6. april 2017

Uddannelsesmateriale (på engelsk kaldet Educational Material) skal supplere oplysninger i produktresuméet og indlægssedlen.

Undervejs i en regulatorisk procedure kan myndighederne stille krav om udarbejdelse af uddannelsesmateriale. Oftest vil kravet om uddannelsesmateriale fremgå af den godkendte risikostyringsplan i form af nogle hovedelementer, som uddannelsesmaterialet skal omhandle.

Indholdet af uddannelsesmaterialet og listen over modtagere skal udarbejdes af indehaveren af markedsføringstilladelsen og sendes til Lægemiddelstyrelsen for vurdering.

Uddannelsesmaterialet bliver herefter sendt af indehaveren af markedsføringstilladelsen direkte til de berørte fagfolk.

Se Udarbejdelse og distribution af uddannelsesmateriale for yderligere information.

Under Dansk uddannelsesmateriale findes uddannelsesmaterialer, som er udarbejdet i forbindelse med nationale, MRP og DCP procedurer.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...