Information om at et lægemiddel ikke har en indlægsseddel, kan også uploades til indlægsseddeldatabasen

Opdateret 23. maj 2016

Hvis et lægemiddel ikke har en indlægsseddel, kan virksomheden uploade information til indlægsseddeldatabasen om, at lægemidlet er fritaget for en sådan. I Lægemiddelstyrelsen finder vi, at dette kan være nyttig information til forbrugerne.

Firmaer, der ønsker det, kan uploade følgende tekst til indlægsseddeldatabasen om, at lægemidlet ikke har en indlægsseddel i pakningen:

{lægemiddelnavn}

I henhold til §11 i den gældende bekendtgørelse om mærkning m.m af lægemidler* er der ikke udarbejdet en indlægsseddel for dette produkt.

{Firmanavn og Datoen for upload}

*I §11 i bekendtgørelse nr. 869 af 21. juli 2011 fremgår det, at:

"Indlægssedlen kan udelades, hvis lægemidlet er beregnet til udelukkende at skulle administreres af sundhedspersoner eller dyrlæger og hvis lægemidlet ikke er beregnet til langtidsvirkende effekt." 

{lægemiddelnavn} i det ovennævnte erstattes af navnet på det pågældende lægemiddel.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...