Ansøgning om kliniske lægemiddelforsøg med mennesker

Opdateret 31. juli 2019

Her kan du finde svar på spørgsmål om kliniske forsøg med mennesker, ændringer til godkendte kliniske forsøg etc.

Ministeriet for Sundhed og Forbyggelse har udgivet vejledningen Kom godt i gang med klinisk forskning.

I den kan du læse om forberedelse og godkendelse af kliniske forsøg.

Vejledningen henvender sig primært til nye forskere samt ph.d.- og kandidatstuderende, men mange andre kan også have glæde af den.

Vejledningen er udarbejdet som led i ministeriets 'Sund Vækst – Ny vækstdagsorden på sundhedsområdet'.


Der opstår ofte tvivl om, hvorvidt et forsøg skal klassificeres som et lægemiddelforsøg eller ej.

Vejledning om tilladelse

Derfor giver vi i vejledning til ansøgning om tilladelse til kliniske forsøg med lægemidler på mennesker (kap. 1) bl.a. nogle eksempler på, hvad der ikke er et lægemiddelforsøg.

Guide

Vi har også lavet en guide, der hjælper forskere med hurtigt at finde ud af, om et forsøg er et lægemiddelforsøg eller evt. er et ikke-interventionsforsøg:

Guide til at vurdere om et forsøg defineres som et lægemiddelsforsøg


Kapitel 3: ansøgning (sådan søger du) i vejledningen til ansøgning om tilladelse til kliniske forsøg beskriver vi, hvordan man søger om tilladelse til et klinisk forsøg hos Lægemiddelstyrelsen.

Se også Kapitel 4: ansøgningens indhold (bl.a. hvilke bilag der skal med) for information om, hvilke bilag der skal indsendes ved ansøgning.

Vi har også lavet et tjekskema (bilag 10), som kan hjælpe dig med, hvilke dokumenter der skal indsendes med en ansøgning.

Voluntary Harmonisation Procedure (VHP) koordineret procedure for vurdering før ansøgning om tilladelse til et klinisk forsøg

Voluntary Harmonisation Procedure, VHP, (frivillig harmoniseret procedure) er en procedure, hvor det er muligt at opnå en koordineret videnskabelig vurdering af en ansøgning om tilladelse til et klinisk forsøg, der skal foregå i flere europæiske lande

For yderligere information se: Voluntary Harmonisation Procedure (VHP) koordineret procedure for vurdering før ansøgning om tilladelse til et klinisk forsøg

Kliniske forsøg med lægemidler hvor der også afprøves medicinsk udstyr, som ikke er CE-mærket til det anvendte formål

Se Kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr hvor der også afprøves lægemidler.


En ansøgning til Lægemiddelstyrelsen kan sendes digitalt via fx Eudralink.

  • Ansøgning digitalt via fx EudraLink 
    Ansøgere kan sende ansøgning og tilhørende dokumentation digitalt fx via EudraLink Eudralink er det Europæiske Lægemiddelagenturs (EMA) system, som kan sende filer sikkert (secure file transfer system). Alternativt via vores postkasse Send en mail

Læs mere om Ansøgning om kliniske forsøg via EudraLink


Lægemiddelstyrelsen får mange henvendelser om, hvilke ændringer (amendments) til kliniske forsøg, der skal anmeldes, blandt andet fordi den europæiske guideline CT 1 er blevet revideret.

Vi har derfor lavet et skema over, hvilke substantielle ændringer (amendments), der kræver tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen, og hvilke ændringer vi skal orienteres om, samt med eksempler på ændringer, vi ikke skal godkende eller orienteres om.

Kort sagt skal der kun ansøges om tilladelse til substantielle ændringer (amendments), og i skemaet er der eksempler på, hvilke ændringer Lægemiddelstyrelsen anser for substantielle.

Lægemiddelstyrelsen ønsker orientering, hvis der sker ændringer i varigheden af forsøget, hvis der tilføjes nye sites, hvis der ændres koordinerende investigator, CRO eller ansøger, og når forsøget afsluttes i Danmark.


Vejledning

Du kan i nedenstående link få vejledning i, hvordan du kan rapportere SUSAR til Lægemiddelstyrelsen:

Indberetning af bivirkninger ved kliniske forsøg 

Blanket

Vi har også en e-blanket til rapportering af SUSAR, hvis du ikke bruger EudraVigilance:

Indberetning af mistænkte uventede og alvorlige bivirkninger set i kliniske forsøg (e-blanket) 


På ”Én Indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark” kan lægemiddelvirksomheder og CRO’er inden for 4 arbejdsdage få kontaktinformation på mulige samarbejdspartnere i Danmark, når placeringen af et klinisk forsøg overvejes. Det er regionerne, der står bag ”Én Indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark”.

Kontakt

Du kan kontakte ”Én Indgang” på Send en mail. Du kan også læse mere om ”Én Indgang” (Clinical Trials Office Denmark) på Trial Nation Denmark

Hvis du arbejder med investigator-initierede forsøg, kan du få mere information hos GCP-enhederne  


Hvis du er investigator i et forsøg anmeldt før 1. maj 2004 og skal bruge et skema eller lignende, kan du henvende dig til sektionen for Kliniske Forsøg på tlf. 4488 9123 eller e-mail Send en mail.