Møde nr. 131 i Den Europæiske Farmakopékommission

11. juli 2008

Møde nr. 131 i Den Europæiske Farmakopékommission blev holdt i Strasbourg den 24. - 25. juni 2008. Den danske delegation bestod af professor Steen Honoré Hansen fra Farmaceutisk Fakultet samt Eva Sandberg og Erik Wolthers fra Lægemiddelstyrelsen.

EDQMs direktør Susanne Keitel udtalte mindeord over Kommissionens sekretær Peter Castle, som døde den 7. maj. Peter Castle har en stor del af æren for udviklingen og funktionaliteten af den Europæiske Farmakopé.

Som følge af problemerne omkring partier af forurenede heparinprodukter har den Europæiske Farmakopékommission vedtaget to opdaterede monografier for Heparin calcium (0332) og Heparin sodium (0333) til optagelse i den Europæiske Farmakopé (Ph.Eur.) fra den 1. august 2008. De to monografier erstatter de hidtil gældende monografier af samme navn og nummer.
Monografierne er opdateret med analysemetoder, som kan påvise de relevante forureninger.

En dansk specialist blev godkendt som deltager i ekspertgruppe 6 "Biological substances" i forbindelse med udarbejdelse af heparinmonografier.

14 nye monografier og tekster samt 29 mindre ændringer blev godkendt. 18 ændringer og 32 ønsker om revision af eksisterende og nye monografier blev sendt til de relevante ekspertgrupper.
14 nye og 15 "replacement batches" af referencesubstanser blev godkendt.

Yderligere oplysninger kan fås hos Erik Wolthers, e-post: ew@dkma.dk.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.