Møde nr. 132 i Den Europæiske Farmakopékommission

10. marts 2009

Møde nr. 132 i Den Europæiske Farmakopékommission blev holdt i Strasbourg den 25. – 27. november 2008. Den danske delegation bestod af professor Steen Honoré Hansen fra Farmaceutisk Fakultet og Erik Wolthers fra Lægemiddelstyrelsen.

Det danske engagement i ekspert- og arbejdsgrupper blev udvidet med ikke mindre end fire personer:
Formænd for henholdsvis gruppe 15 ”Vaccines and sera” og gruppe 16” Plastic materials, plastic containers and closures” samt eksperter i grupperne PAT ”Proces Analytical Technology” og PCRP ”Production and Compounding of Radiopharmaceutical Preparations”

16 nye monografier og tekster samt 28 mindre ændringer blev godkendt. 44 ændringer og 59 ønsker om revision af eksisterende og nye monografier blev sendt til de relevante ekspertgrupper.
50 nye og 58 ”replacement batches” af referencesubstanser blev godkendt.

Yderligere oplysninger kan fås hos Erik Wolthers, e-post: ew@dkma.dk

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.