Møde nr. 133 i Den Europæiske Farmakopékommission

27. marts 2009

Møde nr. 133 i Den Europæiske Farmakopékommission blev holdt i Strasbourg den 17. – 18. marts 2009. Den danske delegation bestod af professor Steen Honoré Hansen fra Farmaceutisk Fakultet samt Eva Sandberg og Erik Wolthers, begge fra Lægemiddelstyrelsen.

Det nye danske medlem i ekspertgruppe 15 ”Vaccines and sera” Erik Østergaard fra Lægemiddelstyrelsen blev accepteret, det samme var tilfældet med Eva Sandberg, ligeledes LMS, i den nyoprettede P4-BIO ”P4 for Biologicals”.

16 nye monografier og tekster samt 18 mindre ændringer blev godkendt. 12 ændringer og 47 ønsker om revision af eksisterende og nye monografier blev sendt til de relevante ekspertgrupper. 22 nye og 38 ”replacement batches” af referencesubstanser blev godkendt.

Et nyt kapitel om ”Monocyte activation test” er blevet udviklet under dansk lederskab. Denne metode giver mulighed for at anvende cellekulturer i stedet for kaniner ved pyrogentest. Et dansk ønske om revision af en lægemiddelmonografi blev viderebragt til den relevante arbejdsgruppe.

Yderligere oplysninger kan fås hos Erik Wolthers, e-post: ew@dkma.dk

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.