Møde nr. 134 i Den Europæiske Farmakopékommission

10. juli 2009

Møde nr. 134 i Den Europæiske Farmakopékommission blev holdt i Strasbourg den 30. juni til 1. juli 2009. Den danske delegation bestod af professor Steen Honoré Hansen fra Farmaceutisk Fakultet samt Eva Sandberg og Erik Wolthers, begge fra Lægemiddelstyrelsen.

EDQM´s direktør Susanne Keitel begyndte mødet med at markere Europarådets 60års beståen.
Den Europæiske Farmakopé er en af frugterne af dette arbejde.

9 nye monografier og tekster samt 58 mindre ændringer blev godkendt. 35 ændringer og 58 ønsker om revision af eksisterende og nye monografier blev sendt til de relevante ekspertgrupper.
28 nye og 35 ”replacement batches” af referencesubstanser blev godkendt.
Et dansk ønske om revision af en lægemiddelmonografi blev viderebragt til den relevante arbejdsgruppe.

Yderligere oplysninger kan fås hos Erik Wolthers, e-post: ew@dkma.dk.  

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.