Møde nr. 136 i Den Europæiske Farmakopékommission

30. marts 2010

Møde nr. 136 i Den Europæiske Farmakopékommission blev holdt i Strasbourg den 23. og 24. marts 2010. Den danske delegation bestod af professor Steen Honoré Hansen fra Farmaceutisk Fakultet samt Eva Sandberg og Erik Wolthers, begge fra Lægemiddelstyrelsen.

12 nye monografier og tekster samt 19 mindre ændringer blev godkendt. 31 ændringer og 40 ønsker om revision af eksisterende og påbegyndelse af 21 nye monografier blev sendt til de relevante ekspertgrupper.
31 nye og 30 ”replacement batches” af referencesubstanser blev godkendt.

Ét dansk ønske om revision af en lægemiddelmonografi blev viderebragt til den relevante arbejdsgruppe.

Der blev afholdt valg til besættelse af formandsposten i EDQM for de kommende tre år. Den nuværende formand Henk de Jong vil blive afløst af Marianne Ek fra det svenske Läkemedelsverket. Marianne Ek har i de foregående tre år været 1. viceformand.

Yderligere oplysninger kan fås hos Erik Wolthers, e-mail: ew@dkma.dk.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.