Møde nr. 137 i Den Europæiske Farmakopékommission

5. august 2010

Møde nr. 137 i Den Europæiske Farmakopékommission blev holdt i Strasbourg den 29. og 30. juni 2010. Den danske delegation bestod af professor Steen Honoré Hansen fra Farmaceutisk Fakultet og Erik Wolthers fra Lægemiddelstyrelsen.

8 nye monografier og tekster samt 19 mindre ændringer blev godkendt. 34 ændringer og 72 ønsker om revision af eksisterende og påbegyndelse af 47 nye monografier blev sendt til de relevante ekspertgrupper.
Det usædvanligt store antal ønsker om revisioner og påbegyndelser drejer sig primært om veterinære vacciner og homøopatiske substanser. 27 nye og 27 ”replacement batches” af referencesubstanser blev godkendt.

Der blev afholdt valg til besættelse af 1. og 2. viceformandsposten i EDQM for de kommende tre år. Der var kun indkommet to forslag, og de to havde på forhånd ønsket at blive henholdsvis 1. og 2. viceformand. ”Valget” gik således alene på at sikre, at der blev afgivet tilstrækkelig mange stemmer til, at ”Rules of procedure” var opfyldt. Resultatet blev, at J. Hoogmartens fra Belgien blev 1. og Ann Le fra Frankrig blev 2. viceformand. Vi kender begge personer som dygtige og flittige deltagere i EDQM-organisationen.

Yderligere oplysninger kan fås hos Erik Wolthers, e-mail: ew@dkma.dk.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.