Møde nr. 138 i Den Europæiske Farmakopékommission

19. januar 2011

Møde nr. 138 i Den Europæiske Farmakopékommission blev holdt i Strasbourg den 16. og 17. november 2010. Den danske delegation bestod af professor Steen Honoré Hansen fra Farmaceutisk Fakultet og Eva Sandberg og Erik Wolthers fra Lægemiddelstyrelsen.

23 nye monografier og tekster samt 39 mindre ændringer blev godkendt. 25 ændringer og 56 ønsker om revision af eksisterende og påbegyndelse af 20 nye monografier blev sendt til de relevante ekspertgrupper.
36 nye og 49 ”replacement batches” af referencesubstanser blev godkendt.

For første gang i lang tid deltog igen en repræsentant fra EU, hvilket blev hilst velkommen. Til gengæld havde repræsentanterne fra EMA og WHO ikke mulighed for at deltage.

Der blev afholdt (kamp-) valg til besættelse af formandsposten i ekspertgrupperne 10 C: Dr. van Rompay  og 13 A Phytochemistry: Prof. Canigueral Folcara.

Samtlige formænd og eksperter i EDQM´s ekspertgrupper har skullet gen- eller nyindstilles.
Alle danske eksperter, som ønskede genindstilling, blev accepterede, og vi deltager med yderligere to nye.

Det næste – 139. – møde i Farmakopékommissionen finder sted den 22.-23. marts 2011.

Yderligere oplysninger kan fås hos Erik Wolthers, e-mail ew@dkma.dk.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.