Møde nr. 140 i Den Europæiske Farmakopékommission

18. juli 2011

Møde nr. 140 i Den Europæiske Farmakopékommission blev holdt i Strasbourg den 28. og 29. juni 2011. Den danske delegation bestod af professor Steen Honoré Hansen fra Farmaceutisk Fakultet og Erik Wolthers fra Lægemiddelstyrelsen.

Deltagelse i møder i Strasbourg er desværre blevet noget mere besværligt og tidskrævende, idet der ikke længere er direkte flyforbindelse fra København.

14 nye monografier og tekster samt 15 mindre ændringer blev godkendt.

57 ændringer og 16 ønsker om revision af eksisterende og påbegyndelse af nye monografier blev sendt til de relevante ekspertgrupper.

15 monografier vil udgå af Farmakopéen.

31 nye og 32 ”replacement batches” af referencesubstanser blev godkendt.

Det næste – 141. – møde i Farmakopékommissionen finder sted den 16.-17. november 2011.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.