Møde nr. 145 i Den Europæiske Farmakopékommission

8. april 2013

Møde nr. 145 i Den Europæiske Farmakopékommission blev holdt i Strasbourg den 19. og 20. marts 2013. Den danske delegation bestod af professor Steen Honoré Hansen fra Analytical Biosciences, Institut for Farmaci, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Eva Sandberg og Erik Wolthers fra Lægemiddelstyrelsen.

9 nye monografier og tekster samt 17 mindre ændringer blev godkendt. 29 ændringer og 28 ønsker om revision af eksisterende og påbegyndelse af 15 nye monografier blev sendt til de relevante ekspertgrupper.

35 nye og 62 ”replacement batches” af referencesubstanser blev godkendt.

Vi måtte endnu en gang beklage, at hverken repræsentanter fra EMA eller EU havde mulighed for at deltage.

Der blev afholdt valg til ny formand for Farmakopékommissionen.

Desværre havde kun én kandidat meldt sig: Jean-Louis Robert fra Luxembourg.

J.-L. Robert er velkendt som formand for EMAs Quality Working Party, og blev valgt med betydelig mere end de nødvendige stemmer.

Af principiel interesse var en diskussion om rationalisering af de ekspert- og arbejdsgrupper, som er tilknyttet EDQM. Det blev foreslået at sammenlægge en række grupper med sammenstødende eller overlappende arbejdsopgaver (og ofte sammenfaldende medlemmer).

Endvidere blev det besluttet, at det i forbindelse med den treårige ny- eller genindstilling af medlemmer ikke ville være nødvendigt at tage stilling til medlemmer, som var kommet til relativt kort tid inden, eller hvis gruppe snart var færdig med arbejdet og derefter ville blive opløst.

Det næste – 146. – møde i Farmakopékommissionen finder sted den 18.-19. juni 2013.

Der vil på dette møde blive valgt 1. og 2. næstformand for kommissionen.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.