Møde nr. 146 i Den Europæiske Farmakopékommission

24. juli 2013

Møde nr. 146 i Den Europæiske Farmakopékommission blev holdt i Strasbourg den 18. og 19. juni 2013. Den danske delegation bestod af professor Steen Honoré Hansen fra Analytical Biosciences, Institut for Farmaci, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Erik Wolthers fra Lægemiddelstyrelsen.

10 nye monografier og tekster samt 22 mindre ændringer blev godkendt. 34 ændringer og 41 ønsker om revision af eksisterende og påbegyndelse af 36 nye monografier blev sendt til de relevante ekspertgrupper.

9 nye og 58 ”replacement batches” af referencesubstanser blev godkendt.

Vi måtte endnu en gang beklage, at hverken repræsentanter fra EMA eller EU havde mulighed for at deltage, ligesom der heller ikke var fremsendt materiale.

Der blev afholdt valg til ny 1.- og 2. næstformand for Farmakopékommissionen.

Tre kandidater havde meldt sig: Tobias Gosdchan fra Swissmedic; Mike Morris fra Irish Medicines Board og Erik Wolthers fra Lægemiddelstyrelsen (stillede op til posten som 2. næstformand).

Udfaldet af valgene til henholdsvis 1.- og 2. næstformand blev, at Tobias Gosdchan blev valgt som 1.næstformand og Erik Wolthers som 2. næstformand.

Det næste – 147. – møde i Farmakopékommissionen finder sted den 26.-27. november 2013.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.