Sundhedspersoners samarbejde med virksomheder

1. november 2014, Opdateret 1. januar 2017

Tilknytning

Apotekere, læger, sygeplejersker og tandlæger skal anmelde tilknytninger til virksomheder eller ansøge Lægemiddelstyrelsen om tilladelse til at være tilknyttet en virksomhed. Virksomheder har i den forbindelse indberetnings- og informationspligt om denne tilknytning.

Økonomisk støtte

En større gruppe af sundhedspersoner og visse fagpersoner fra købs- og salgsled for lægemidler og medicinsk udstyr skal anmelde til Lægemiddelstyrelsen, hvis de modtager økonomisk støtte til deltagelse i fagrelevante aktiviteter i udlandet fra en lægemiddel- eller medicovirksomhed. Samtidig har virksomheden pligt til at informere personen om, at denne skal anmelde støtten.

Lister

Lægemiddelstyrelsen offentliggør lister over sundhedspersoner med tilknytning til virksomheder og omfattede virksomheder samt liste over personer, der modtager økonomisk støtte fra virksomheder:

Lister over tilknytning til virksomheder

Liste over personer, der modtager økonomisk støtte fra virksomheder til fagrelevante aktiviteter i udlandet

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


;