Lister over tilknytning til virksomheder

1. november 2014, Opdateret 30. oktober 2015


Lægemiddelstyrelsen offentliggør lister over sundhedspersoner med tilknytning til virksomheder og omfattede virksomheder:

Sundhedspersoner med tilknytning til virksomheder

Lægemiddelstyrelsen offentliggør oplysninger om sundhedspersoners tilknytning til virksomheder:

Liste over apotekere, læger, sygeplejersker og tandlæger med tilknytning

Omfattede virksomheder

Ved at søge i disse lister, kan du finde ud af, om en virksomhed er omfattet af tilknytningsreglerne. Der er tre lister - en til hver type af virksomhed.

Lægemiddelstyrelsen tager forbehold for, at der kan være virksomheder, der er omfattet af tilknytningsreglerne, som ikke fremgår af listerne:

Lægemiddelvirksomheder

Liste over virksomheder, der har tilladelse efter lægemiddellovens § 7, stk. 1 (markedsføringstilladelse) eller tilladelse efter § 39, stk. 1 (virksomhedstilladelse). Offentlige sygehuse og Regionernes lægemiddelorganisation AMGROS fremgår af listen, selv om de ikke er omfattet:

Liste over lægemiddelvirksomheder

Medicovirksomheder

Liste over virksomheder, der er omfattet af lov om medicinsk udstyr § 2b, stk. 1:

Liste over medicovirksomheder

Specialforretninger med medicinsk udstyr

Liste over specialforretninger, der er omfattet af lov om medicinsk udstyr § 2b, stk. 2:

Liste over specialforretninger

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


;