Regler for tilknytning i forbindelse med deltagelse i paneldebatter

11. maj 2017

Læs her hvilke regler, der gælder når læger, sygeplejersker, tandlæger og apotekere deltager i paneldebatter, som industrien er involveret i. Reglerne er blandt andet relevante for sundhedspersoner, der deltager i paneldebatter på Folkemødet på Bornholm denne sommer.

Deltager du som sundhedsperson i en offentlig paneldebat, arrangeret af en lægemiddel- eller medicovirksomhed, eller modtager du honorar fra en virksomhed for din deltagelse i en debat, skal du forudgående for din deltagelse anmelde din tilknytning til Lægemiddelstyrelsen.

Læger og tandlæger i klinisk arbejde i Danmark samt apotekere er omfattet af anmeldelsespligten ved tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder. Sygeplejersker i klinisk arbejde i Danmark er kun omfattet ved tilknytning til medicovirksomheder.

Paneldebatter med offentlig adgang

Deltagelse i paneldebatter med offentlig adgang, der arrangeres af lægemiddel- og medicovirksomheder om emner af generel sundhedsmæssig karakter, kræver alene en forudgående anmeldelse til Lægemiddelstyrelsen. Det gælder også, hvis virksomheden er medarrangør af paneldebatten – for eksempel sammen med et nyhedsmedie, en patientforening eller en anden organisation eller hvis virksomheden har benyttet et agentur eller en konsulentvirksomhed til at arrangere paneldebat for sig. 

Du skal også anmelde tilknytning, hvis paneldebatten er arrangeret af et nyhedsmedie, en patientforening eller en anden organisation eller af et agentur/konsulentvirksomhed, og arrangementet støttes økonomisk af en lægemiddel- eller medicovirksomhed, og du som sundhedsperson modtager honorar af midler fra denne virksomhed.

Du anmelder tilknytning via denne blanket på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside. Vælg tilknytningstypen ”Foredrag” i blanketten.

Tidligere krævede deltagelse i en offentlig paneldebat en forudgående tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen. Fra den 1. januar 2017 er det ændret til alene at kræve en anmeldelse til Lægemiddelstyrelsen, inden du starter din tilknytning som paneldeltager.

Deltagelse i andre paneldebatter skal godkendes først

Deltagelse i andre former for paneldebatter end de ovenfornævnte situationer kan kræve en forudgående tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen. Det kan for eksempel være en debat uden offentlig adgang.

Du ansøger om Lægemiddelstyrelsens tilladelse til tilknytning ved brug af samme blanket som ovenfor. Vælg tilknytningstypen ”Øvrigt” i blanketten og beskriv din tilknytning.

Hvornår skal du ikke foretage dig noget?

Deltager du i et debatarrangement, som en lægemiddel- eller medicovirksomhed har støttet økonomisk (men ikke er arrangør eller medarrangør af), skal du ikke anmelde tilknytning til virksomheden, med mindre du modtager honorar for din deltagelse og honoraret dækkes af støtten fra virksomheden.

Virksomheden skal gøre dig opmærksom på dine forpligtelser

Lægemiddel- og medicovirksomheder skal, når de ved aftale knytter en læge, sygeplejerske (kun medicovirksomheder), tandlæge eller apoteker til virksomheden, informere om de forpligtelser, som sundhedspersonen har over for Lægemiddelstyrelsen. Virksomheden skal informere om anmeldelses- og ansøgningspligten og om, at Lægemiddelstyrelsen offentliggør oplysninger om tilknytningsforholdet på en liste på sin hjemmeside.

Du kan se, om en virksomhed er omfattet på vores liste over tilknytning til virksomheder. Fremgår virksomheden på en eller flere af de tre virksomhedslister, skal virksomheden informere dig om reglerne.

Find mere information om reglerne om tilknytning i de 5 vejledninger på området. Der er en til hver faggruppe (læger, sygeplejersker, tandlæger og apotekere) og en til virksomheder.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


;