Indberet tilknyttede sundhedspersoner (formular)

1. november 2014, Opdateret 29. januar 2019

Formular til lægemiddel- og medicovirksomheder samt specialforretninger med medicinsk udstyr

Lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr skal en gang om året indberette til Lægemiddelstyrelsen, hvilke sundhedspersoner virksomheden har haft tilknyttet.

Indberet ved hjælp af formularen herunder.

Spørgsmål og svar til virksomheders indberetning

En indberetning skal indeholde oplysninger om virksomhedens navn og CVR-nummer, de tilknyttede sundhedspersoners fulde navn, primære arbejdsplads, privatadresse og autorisationsID eller CPR-nummer samt tidsperiode for tilknytningen.

Oplysningerne skal skrives ind i denne skabelon (excel). I kolonnen Cpr-nr. (kolonne G) skal enten CPR-nummer eller autorisationsID angives.

Inden du logger på blanketten, skal du have udfyldt og gemt oplysningerne om de tilknyttede sundhedspersoner i skabelonen.

Formular

Bemærk: Du har 20 minutter til at udfylde og indsende formularen, efter du har åbnet den. Går der længere tid, modtager vi ikke din formular.

Sådan gør du

  • Klik på "Log ind"-boksen når du har åbnet formularen i nyt vindue
  • Log in med NemID medarbejdersignatur (læs mere og opret via NemID erhverv)
  • Tjek mailadressen
  • Vælg hvilket år indberetningen vedrører
  • Vedhæft udfyldt skabelon
  • Se oplysninger igennem på opsummeringssiden
  • Print inden du indsender, hvis du ønsker en kopi af indberetningen. Det gør du ved at klikke på print-ikonet
  • Klik på ”indsend”
  • Du får efterfølgende en kvittering tilsendt til den mail, du har oplyst

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.