Blanketter til virksomhed med euforiserende stoffer

Opdateret 29. juni 2020

Her finder du skemaer til ansøgning om tilladelse til virksomhed med euforiserende stoffer, import- og eksportcertifikater, destruktionstilladelse samt indberetningsskemaer samt tilhørende vejledninger til udfyldelse heraf.

Inden du ansøger om tilladelse til virksomhed med euforiserende stoffer skal den ansvarlig person have gjort sig bekendt med regler fastlagt i bekendtgørelsen om euforiserende stoffer. Dokumentet ”Virksomhed med euforiserende stoffer” bedes ligeledes være læst inden du ansøger om tilladelse til virksomhed med euforiserende stoffer:

Virksomhed med euforiserende stoffer - Oplysninger om tilladelser, opbevaring, regnskabsføring og indberetning (pdf)

Bekendtgørelse nr. 950 af 23. juni 2020 om euforiserende stoffer (inkl. liste over euforiserende stoffer). Ændringer til bekendtgørelsen er tilgængelige via dette link. 

Tilladelse til virksomhed

Ansøgningsskema til ansøgning om tilladelse til virksomhed med euforiserende stoffer (Word)

Udfyldelse af ansøgning om tilladelse til virksomhed med euforiserende stoffer (pdf)

Generel vejledning til ansøgning om virksomhedstilladelse, herunder krav og frister for ansøgninger: Virksomhedstilladelse og -registrering

Import

Ved ansøgning af import af cannabisstiklinger, skal den tørrede mængde (gram) af stiklingen opgives i ansøgningsskemaet under "Mængden i base".

Ansøgningsskema til import af euforiserende stoffer - importcertifika (Word)

Udfyldelse af ansøgning om import af euforiserende stoffer

Eksport

Ansøgningsskema til eksport af euforiserende stoffer - eksportcertifikat (Word)

Udfyldelse af ansøgning om eksport af euforiserende stoffer

Destruktion

Ansøgningsskema til tilladelse til destruktion af euforiserende stoffer – list A, B, C (Word)

Udfyldelse af ansøgning om tilladelse til destruktion af euforiserende stoffer - liste A, B, C

Indberetning

Skema til årlig indberetning af euforiserende stoffer liste A, B, C, D og E (Excel)

Skema til årlig indberetning for apotekere som har importeret eller eksporteret euforiserende stoffer liste A, B, C, D og E (Excel)

Vejledning til indberetning af virksomhed med euforiserende stoffer (pdf)

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...